Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Xe bus An Giang - Các tuyến xe buýt An Giang

An Giang, TUYẾN 10 NGÃ BA CỰU HỘI – CAO LÃNH

Hành Trình : Ngã ba Cựu Hội – Bến Đò Rạch Sâu – Bến phà Cao Lãnh  - Cự ly : 15 km. Giá suốt tuyến 6.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 35 phút  - Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 20 Phút  - Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ30 tại...

An Giang, TUYẾN 09 AN HÒA – CHỢ MỚI

Lộ trình xe buýt an giang :Bến phà An Hòa – Ngã ba Cựu Hội – Thị trấn Mỹ Luông – Thị trấn Chợ Mới  - Cự ly : 32 km. Giá suốt tuyến 12.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 75 Phút  - Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút  - Giờ...

An Giang, TUYẾN 08 AN HÒA – THUẬN GIANG

Hành Trình : Bến phà An Hòa – Bà Vệ - Cầu Ông Chưởng – Bến phà Thuận Giang  - Cự ly : 32 km. Giá suốt tuyến 12.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 80 phút  - Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút  - Giờ xuất bến đầu ngày:...

An Giang, TUYẾN 07 NĂNG GÙ – TÂN CHÂU

Hành trình: Bến phà Năng Gù – Thị trấn Phú Mỹ - Chợ Vàm – Bến xe Tân Châu  - Cự ly : 51 km. Giá suốt tuyến 16.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 115 phút  - Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút  - Giờ xuất bến đầu...

An Giang, TUYẾN 06 THỊ TRẤN NHÀ BÀNG – TRI TÔN

Lộ trình xe buýt: Thị trấn Nhà Bàng – Núi Cấm – Bến xe Tri Tôn  - Cự ly : 24 km. Giá suốt tuyến 10.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 60 Phút  - Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút  - Giờ xuất bến đầu ngày: 05giờ10 tại Thị...

An Giang, TUYẾN 05 CHÂU GIANG – TÂN AN

Hành trình xe buýt an giang: Bến phà Châu Giang – Thị xã Tân Châu – Phà Tân An  - Cự ly : 20 km. Giá suốt tuyến 9.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 60 Phút  - Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút  - Giờ xuất bến đầu...

An Giang, TUYẾN 04 CHÂU ĐỐC - KHÁNH BÌNH (AN PHÚ)

Hành trình: Bền xe Châu Đốc – Cầu Cồn Tiên – Thị trấn An Phú – Xã Quốc Thái – Khánh An – Khánh Bình  - Cự ly : 40 km. Giá suốt tuyến 15.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 95 Phút  - Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15...

An Giang, TUYẾN 03 CHÂU THÀNH - BA CHÚC

Hành trình: Bến xe Châu Thành – Xã Cần Đăng – Vĩnh Bình (số 5) – Vĩnh An (số 10) – Tà Đãnh – Thị trấn Tri Tôn – Lương Phi – Ba Chúc  - Cự ly : 57 km. Giá suốt tuyến 21.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 135 phút  -...

An Giang, TUYẾN 02 AN HÒA – VỌNG THÊ

Hành trình: Bến phà An Hòa – Thị trấn Phú Hòa – Thị trấn Núi Sập - Xã Vọng Thê.  - Cự ly : 45 km. Giá suốt tuyến 18.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 100 phút  - Thời gian mỗi chuyến xe cách nhau : 15 phút - Giờ xuất bến đầu...

An Giang, TUYẾN 01 LỘ TẺ RẠCH GIÁ – XUÂN TÔ (siêu thị miễn thuế )

Hành trình : Lộ Tẻ Rạch Giá – Long Xuyên – Châu Thành – Châu Phú – Châu Đốc – Xuân Tô (siêu thị miễn thuế ) - Cự ly : 94 km. Giá suốt tuyến 32.000 đồng  - Thời gian chạy suốt tuyến: 215 phút  - Thời gian mỗi chuyến xe...