Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Bến xe Củ Chi - Cầu Thầy Cai

Mã số tuyến:83
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - Cầu Thầy Cai
Đi Cầu Thầy Cai:
Bến xe Củ Chi - Cửa sắt Đồng Tâm - Đại lý Tố Trinh - UBND xã Tân An Hội - Vật liệu xây dựng Thu Hà - công ty Bảo vệ Thái Dương Hệ - công ty Kim Tường - Cầu Thầy Cai - Cầu Thầy Cai
Đi Bến xe Củ Chi:
Cầu Thầy Cai - Cầu Thầy Cai - Công ty Kim Tường - nhà thờ Liêu Tộc - cafe Giọt Đắng - UBND xã Tân An Hội - Uốn tóc Thanh Loan - Quán Xuân Anh - Công an huyện Củ Chi - Bến xe Củ Chi
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 5.8 km
  • Loại xe: 40 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 05:00 - 19:00
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 120 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 15 phút
  • Giãn cách chuyến: 10 - 20 phút

Đi Cầu Thầy Cai

A
Bến xe Củ Chi
1
Cửa sắt Đồng Tâm
2
Đại lý Tố Trinh
3
UBND xã Tân An Hội
4
Vật liệu xây dựng Thu Hà
5
công ty Bảo vệ Thái Dương Hệ
6
công ty Kim Tường
7
Cầu Thầy Cai
B
Cầu Thầy Cai

Đi Bến xe Củ Chi

A
Cầu Thầy Cai
1
Cầu Thầy Cai
2
Công ty Kim Tường
3
nhà thờ Liêu Tộc
4
cafe Giọt Đắng
5
UBND xã Tân An Hội
6
Uốn tóc Thanh Loan
7
Quán Xuân Anh
8
Công an huyện Củ Chi
B
Bến xe Củ Chi

Đi Cầu Thầy Cai

Số chuyến: 60
Thời gian chuyến: 15 phút
Thời gian hoạt động: 05:15 - 19:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:15 - 05:30
2
05:35 - 05:50
3
05:55 - 06:10
4
06:10 - 06:25
5
06:25 - 06:40
6
06:40 - 06:55
7
06:50 - 07:05
8
07:00 - 07:15
9
07:10 - 07:25
10
07:20 - 07:35
11
07:30 - 07:45
12
07:40 - 07:55
13
07:55 - 08:10
14
08:10 - 08:25
15
08:25 - 08:40
16
08:40 - 08:55
17
08:55 - 09:10
18
09:10 - 09:25
19
09:25 - 09:40
20
09:40 - 09:55
21
09:55 - 10:10
22
10:10 - 10:25
23
10:25 - 10:40
24
10:40 - 10:55
25
10:55 - 11:10
26
11:10 - 11:25
27
11:25 - 11:40
28
11:40 - 11:55
29
11:55 - 12:10
30
12:10 - 12:25
31
12:25 - 12:40
32
12:40 - 12:55
33
12:55 - 13:10
34
13:10 - 13:25
35
13:25 - 13:40
36
13:40 - 13:55
37
13:55 - 14:10
38
14:10 - 14:25
39
14:25 - 14:40
40
14:40 - 14:55
41
14:55 - 15:10
42
15:10 - 15:25
43
15:25 - 15:40
44
15:40 - 15:55
45
15:55 - 16:10
46
16:10 - 16:25
47
16:20 - 16:35
48
16:30 - 16:45
49
16:40 - 16:55
50
16:50 - 17:05
51
17:00 - 17:15
52
17:10 - 17:25
53
17:20 - 17:35
54
17:30 - 17:45
55
17:45 - 18:00
56
18:00 - 18:15
57
18:15 - 18:30
58
18:30 - 18:45
59
18:45 - 19:00
60
19:00 - 19:15

Đi Bến xe Củ Chi

Số chuyến: 60
Thời gian chuyến: 15 phút
Thời gian hoạt động: 05:00 - 18:45
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:00 - 05:15
2
05:20 - 05:35
3
05:35 - 05:50
4
05:50 - 06:05
5
06:00 - 06:15
6
06:10 - 06:25
7
06:20 - 06:35
8
06:30 - 06:45
9
06:40 - 06:55
10
06:50 - 07:05
11
07:00 - 07:15
12
07:10 - 07:25
13
07:25 - 07:40
14
07:40 - 07:55
15
07:55 - 08:10
16
08:10 - 08:25
17
08:25 - 08:40
18
08:40 - 08:55
19
08:55 - 09:10
20
09:10 - 09:25
21
09:25 - 09:40
22
09:40 - 09:55
23
09:55 - 10:10
24
10:10 - 10:25
25
10:25 - 10:40
26
10:40 - 10:55
27
10:55 - 11:10
28
11:10 - 11:25
29
11:25 - 11:40
30
11:40 - 11:55
31
11:55 - 12:10
32
12:10 - 12:25
33
12:25 - 12:40
34
12:40 - 12:55
35
12:55 - 13:10
36
13:10 - 13:25
37
13:25 - 13:40
38
13:40 - 13:55
39
13:55 - 14:10
40
14:10 - 14:25
41
14:25 - 14:40
42
14:40 - 14:55
43
14:55 - 15:10
44
15:10 - 15:25
45
15:25 - 15:40
46
15:40 - 15:55
47
15:55 - 16:10
48
16:05 - 16:20
49
16:15 - 16:30
50
16:25 - 16:40
51
16:35 - 16:50
52
16:45 - 17:00
53
17:00 - 17:15
54
17:15 - 17:30
55
17:30 - 17:45
56
17:45 - 18:00
57
18:00 - 18:15
58
18:15 - 18:30
59
18:30 - 18:45
60
18:45 - 19:00
Bến xe Củ Chi (Bến xe Củ Chi Quốc lộ 22)Cửa sắt Đồng Tâm (Đối diện 79 Tỉnh lộ 8, Củ Chi)Đại lý Tố Trinh (281 Tỉnh lộ 8, Củ Chi)UBND xã Tân An Hội (Đối diện 332 Tỉnh lộ 8, Củ Chi)Vật liệu xây dựng Thu Hà (Đối diện 276 Tỉnh lộ 8, Củ Chi)công ty Bảo vệ Thái Dương Hệ (137 Tỉnh lộ 8, Củ Chi)công ty Kim Tường (111 Tỉnh lộ 8, Củ Chi)Cầu Thầy Cai (21B Tỉnh lộ 8)Cầu Thầy Cai (ĐẦU BẾN CẦU THẦY CAI Tỉnh lộ 8, Củ Chi)
Cầu Thầy Cai (Đối diện Trường Nguyễn Văn Lịch Tỉnh lộ 8)Công ty Kim Tường (Đối diện 83 Tỉnh lộ 8)nhà thờ Liêu Tộc (178 Tỉnh lộ 8)cafe Giọt Đắng (260 Tỉnh lộ 8)UBND xã Tân An Hội (336 Tỉnh lộ 8)Uốn tóc Thanh Loan (374 Tỉnh lộ 8)Quán Xuân Anh (79 Tỉnh lộ 8)Công an huyện Củ Chi (532 Tỉnh lộ 8)