Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Đồng Hòa - Cần Thạnh

Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh
Đi Cần Thạnh:
Đình Đồng Hòa - Duyên Hải - Nguyễn Văn Hạnh - Duyên Hải - Đào Cử - Bến xe Cần Thạnh.
Đi Đồng Hòa:
Bến xe Cần Thạnh - Đào Cử - Duyên Hải - Nguyễn Văn Hạnh - Duyên Hải - Đình Đồng Hòa.
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (08) 38.738.194
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 14 km
  • Loại xe: 25 - 29 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 05:30 - 19:45
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 40 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 30 phút
  • Giãn cách chuyến: 30 - 50 phút

Đi Cần Thạnh

A
Đồng Hòa
1
Quán cafe 207
2
Hòn Ngọc Phương Nam
3
Nhà văn hóa Long Thạnh
4
Trạm cấp nước sạch
5
Duyên Hải
6
Cửa hàng Vĩnh Tiến
7
Duyên Hải, Cần Giờ
8
Cây xăng Đức Thanh
9
Ngã Tư 30/4
10
Ngã 3 Phan Đức
11
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ
12
Ngã 3 Bùi Lâm
13
Trường THPT Cần Thạnh
14
Đài liệt sỹ
15
Trung tâm BDCT Duyên Hải
16
Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên, Duyên Hải
17
Bệnh viện huyện Cần Giờ
18
Đặng Văn Kiều
19
Trường tiểu học Cần Thạnh
20
Lê Trọng Mân
21
Coop mart Đào Cử
B
Cần Thạnh

Đi Đồng Hòa

A
Cần Thạnh
1
Coop mart Đào Cử
2
Lê Trọng Mân
3
Trường tiểu học Cần Thạnh
4
Đặng Văn Kiều
5
Bệnh viện huyện Cần Giờ
6
Ngã ba Lê Hùng Yên
7
Trung tâm BDCT Duyên Hải
8
Đối diện Đài liệt sỹ
9
Trường THPT Cần Thạnh
10
Cầu Ba Động
11
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ
12
Ngã 3 Phan Đức
13
Ngã Tư 30/4
14
Cây xăng Đức Thanh
15
Duyên Hải, Cần Giờ
16
Nhà văn hóa Long Thạnh
17
UBND xã Long Thạnh
18
Quán Rừng
19
Duyên Hải, Cần Giờ
20
Hòn Ngọc Phương Nam
21
Quán Cafê 207
B
Đồng Hòa

Đi Cần Thạnh

Số chuyến: 20
Thời gian chuyến: 30 phút
Thời gian hoạt động: 05:30 - 19:45
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:30 - 06:00
2
06:10 - 06:40
3
06:55 - 07:25
4
07:40 - 08:10
5
08:20 - 08:50
6
09:00 - 09:30
7
09:30 - 10:00
8
10:20 - 10:50
9
11:00 - 11:30
10
11:45 - 12:15
11
12:30 - 13:00
12
13:15 - 13:45
13
14:00 - 14:30
14
14:45 - 15:15
15
15:35 - 16:05
16
16:25 - 16:55
17
17:15 - 17:45
18
18:05 - 18:35
19
18:55 - 19:25
20
19:45 - 20:15

Đi Đồng Hòa

Số chuyến: 20
Thời gian chuyến: 30 phút
Thời gian hoạt động: 05:30 - 19:45
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:30 - 06:00
2
06:10 - 06:40
3
06:55 - 07:25
4
07:40 - 08:10
5
08:20 - 08:50
6
09:00 - 09:30
7
09:30 - 10:00
8
10:20 - 10:50
9
11:00 - 11:30
10
11:45 - 12:15
11
12:30 - 13:00
12
13:15 - 13:45
13
14:00 - 14:30
14
14:45 - 15:15
15
15:35 - 16:05
16
16:25 - 16:55
17
17:15 - 17:45
18
18:05 - 18:35
19
18:55 - 19:25
20
19:45 - 20:15
Trạm cấp nước sạch (Đối diện 1/40 Duyên Hải)Cửa hàng Vĩnh Tiến (Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải)Duyên Hải, Cần Giờ (1/1 Duyên Hải)Ngã 3 Phan Đức (Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải)Ngã 3 Phan Trọng Tuệ (Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải)Ngã 3 Bùi Lâm (Ngã 3 Bùi Lâm Duyên Hải)Trường THPT Cần Thạnh (Đối diện Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải)Đài liệt sỹ (Đài liệt sỹ Duyên Hải)Trung tâm BDCT Duyên Hải (Trung tâm BDCT Duyên Hải Duyên Hải)Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên, Duyên Hải (Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên Duyên Hải)Bệnh viện huyện Cần Giờ (Đối diện BV huyện Cần Giờ Duyên Hải)Đặng Văn Kiều (18/3 Duyên Hải)Trường tiểu học Cần Thạnh (55/2A Duyên Hải)Lê Trọng Mân (428/2 Đào Cử)Coop mart Đào Cử (Siêu thị Coop Mart Cần Giờ Đào Cử)Lê Trọng Mân (1H Đào Cử)Trường tiểu học Cần Thạnh (Trường tiểu học Cần Thạnh Duyên Hải)Đặng Văn Kiều (Đối diện 161A Duyên Hải)Bệnh viện huyện Cần Giờ (Bệnh viện huyện Cần Giờ Duyên Hải)Trung tâm BDCT Duyên Hải (Đối diện TT BDCT Duyên Hải Duyên Hải)Đối diện Đài liệt sỹ (Đối diện Đài liệt sỹ huyện Cần Giờ Duyên Hải)Trường THPT Cần Thạnh (Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải)
Cầu Ba Động (Cầu Ba Động Duyên Hải)Ngã 3 Phan Trọng Tuệ (Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải)Ngã 3 Phan Đức (Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải)Duyên Hải, Cần Giờ (1/13A Duyên Hải)Nhà văn hóa Long Thạnh (Cột điện LH41 Duyên Hải)UBND xã Long Thạnh (Đối diện 2/63 Duyên Hải)Quán Rừng (2/84 Duyên Hải)Duyên Hải, Cần Giờ (Cột điện LT1-423 Duyên Hải)Hòn Ngọc Phương Nam (Đối diện Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải)Quán Cafê 207 (Trường Đồng Hòa Duyên Hải)Cây xăng Đức Thanh (Đ/d Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải)Ngã Tư 30/4 (Ngã tư 30/4 (1) Duyên Hải)Duyên Hải (Đối diện 1/147 Duyên Hải)Cần Thạnh (BẾN XE CẦN THẠNH Đào Cử)Coop mart Đào Cử (D/d Siêu thị Coop mart Đào Cử Đào Cử)Ngã ba Lê Hùng Yên (Ngã ba Lê Hùng Yên - Duyên Hải Duyên Hải)Ngã Tư 30/4 (Ngã tư 30/4 Duyên Hải)Cây xăng Đức Thanh (Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải)Đồng Hòa (ĐẦU BẾN ĐỒNG HÒA Duyên Hải)Quán cafe 207 (Đối diện trường Đồng Hòa Duyên Hải)Hòn Ngọc Phương Nam (Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải)Nhà văn hóa Long Thạnh (Đối diện LH41 Duyên Hải)