Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 039] Duyên Hải, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 039        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đối diện 1/147 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 75 Tuyến 77
Trạm chờ xe buýt HCG 039, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Duyên Hải, mã số tuyến xe buýt đến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện 1/40 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/13A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
2/84 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đ/d Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải, Huyện Cần Giờ