Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 040] Cửa hàng Vĩnh Tiến, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 040        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77
Trạm chờ xe buýt HCG 040, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Cửa hàng Vĩnh Tiến, mã số tuyến xe buýt đến Cửa hàng Vĩnh Tiến, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện 1/40 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/13A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
2/84 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ủy ban nhân dân xã Long Hòa Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 1/147 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ