Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 038] Trạm cấp nước sạch, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 038        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đối diện 1/40 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77
Trạm chờ xe buýt HCG 038, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trạm cấp nước sạch, mã số tuyến xe buýt đến Trạm cấp nước sạch, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
2/84 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LT1-423 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 1/147 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/13A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải, Huyện Cần Giờ