Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Duyên Hải Huyện Cần Giờ

Các tuyến xe buýt đi qua đường Duyên Hải Huyện Cần Giờ, danh sách trạm dừng, nhà chờ Duyên Hải Huyện Cần Giờ, xe buyt duong duyen hai
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Các trạm xe buýt trên đường Duyên Hải

Đối diện 1/40 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Bùi Lâm Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đài liệt sỹ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trung tâm BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện BV huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
18/3 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
55/2A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trường tiểu học Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 161A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Bệnh viện huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện TT BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Đài liệt sỹ huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cầu Ba Động Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/13A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
2/84 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LT1-423 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trường Đồng Hòa Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đ/d Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã tư 30/4 (1) Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 1/147 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã ba Lê Hùng Yên - Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã tư 30/4 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
ĐẦU BẾN ĐỒNG HÒA Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện trường Đồng Hòa Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ