Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 101] Đài liệt sỹ, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 101        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đài liệt sỹ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 101, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Đài liệt sỹ, mã số tuyến xe buýt đến Đài liệt sỹ, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trung tâm BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện TT BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Đài liệt sỹ huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã ba Lê Hùng Yên - Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Bùi Lâm Duyên Hải, Huyện Cần Giờ