Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh
Đi Cần Thạnh:
Phà Bình Khánh - Rừng Sác - Duyên Hải - Đào Cử - Bến Xe Cần Thạnh.
Đi Phà Bình Khánh:
Bến xe Cần Thạnh - Đào Cử - Duyên Hải - Rừng Sác - Phà Bình Khánh.
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (08) 38.738.194
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 45.6 km
  • Loại xe: 25 - 29 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 04:45 - 21:30
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 152 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 60 - 80 phút
  • Giãn cách chuyến: 6 - 90 phút

Đi Cần Thạnh

A
Bình Khánh
1
Chợ Bình Khánh
2
UBND Xã Bình Khánh
3
Trường TH Cây Cui
4
Nghĩa Trang Bình Khánh
5
Ngã 3 Tam Thôn Hiệp
6
Ngã 3 An Thời Đông
7
Ngã 3 Lý Nhơn
8
Trạm tăng áp Số 3
9
Ngã ba Đảo Khỉ
10
UBND Xã Long Hòa
11
Cây xăng Đức Thanh
12
Ngã Tư 30/4
13
Ngã 3 Phan Đức
14
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ
15
Ngã 3 Bùi Lâm
16
Trường THPT Cần Thạnh
17
Đài liệt sỹ
18
Trung tâm BDCT Duyên Hải
19
Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên, Duyên Hải
20
Bệnh viện huyện Cần Giờ
21
Đặng Văn Kiều
22
Trường tiểu học Cần Thạnh
23
Lê Trọng Mân
24
Coop mart Đào Cử
B
Cần Thạnh

Đi Phà Bình Khánh

A
Cần Thạnh
1
Coop mart Đào Cử
2
Lê Trọng Mân
3
Trường tiểu học Cần Thạnh
4
Đặng Văn Kiều
5
Bệnh viện huyện Cần Giờ
6
Ngã ba Lê Hùng Yên
7
Trung tâm BDCT Duyên Hải
8
Đối diện Đài liệt sỹ
9
Trường THPT Cần Thạnh
10
Cầu Ba Động
11
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ
12
Ngã 3 Phan Đức
13
Ngã Tư 30/4
14
Cây xăng Đức Thanh
15
UBND Xã Long Hòa
16
Ngã ba Đảo Khỉ
17
Trạm tăng áp Số 3
18
Ngã 3 Lý Nhơn
19
Ngã 3 An Thời Đông
20
Ngã 3 Tam Thôn Hiệp
21
Ngã 3 Bà Xán
22
Trường TH Cây Cui
23
UBND xã Bình Khánh
B
Bình Khánh

Đi Cần Thạnh

Số chuyến: 76
Thời gian chuyến: 60 - 80 phút
Thời gian hoạt động: 05:00 - 21:30
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
1
05:00 - 06:20
2
05:10 - 06:30
3
05:20 - 06:40
4
05:30 - 06:50
5
05:40 - 07:00
6
05:48 - 07:08
7
05:54 - 07:14
8
06:00 - 07:20
9
06:06 - 07:26
10
06:12 - 07:32
11
06:18 - 07:38
12
06:24 - 07:44
13
06:30 - 07:50
14
06:36 - 07:56
15
06:42 - 08:02
16
06:48 - 08:08
17
06:54 - 08:14
18
07:00 - 08:20
19
07:10 - 08:30
20
07:20 - 08:40
21
07:30 - 08:50
22
07:40 - 09:00
23
07:50 - 09:10
24
08:00 - 09:20
25
08:10 - 09:30
26
08:20 - 09:40
27
08:30 - 09:50
28
08:45 - 10:05
29
09:00 - 10:20
30
09:15 - 10:35
31
09:30 - 10:50
32
09:45 - 11:05
33
10:00 - 11:20
34
10:15 - 11:35
35
10:30 - 11:50
36
10:45 - 12:05
37
11:00 - 12:20
38
11:15 - 12:35
39
11:30 - 12:50
40
11:45 - 13:05
41
12:00 - 13:20
42
12:15 - 13:35
43
12:30 - 13:50
44
12:45 - 14:05
45
13:00 - 14:20
46
13:15 - 14:35
47
13:30 - 14:50
48
13:42 - 15:02
49
13:54 - 15:14
50
14:06 - 15:26
51
14:18 - 15:38
52
14:30 - 15:50
53
14:42 - 16:02
54
14:54 - 16:14
55
15:06 - 16:26
56
15:18 - 16:38
57
15:30 - 16:50
58
15:42 - 17:02
59
15:54 - 17:14
60
16:06 - 17:26
61
16:16 - 17:36
62
16:26 - 17:46
63
16:36 - 17:56
64
16:46 - 18:06
65
16:56 - 18:16
66
17:06 - 18:26
67
17:16 - 18:36
68
17:30 - 18:50
69
17:45 - 19:05
70
18:00 - 19:20
71
18:15 - 19:35
72
18:30 - 19:50
73
18:45 - 20:05
74
19:00 - 20:20
75
20:00 - 21:20
76
21:30 - 22:50

Đi Phà Bình Khánh

Số chuyến: 76
Thời gian chuyến: 60 - 80 phút
Thời gian hoạt động: 04:45 - 21:30
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6
1
04:45 - 06:05
2
04:55 - 06:15
3
05:05 - 06:25
4
05:15 - 06:35
5
05:25 - 06:45
6
05:35 - 06:55
7
05:45 - 07:05
8
05:55 - 07:15
9
06:05 - 07:25
10
06:15 - 07:35
11
06:25 - 07:45
12
06:35 - 07:55
13
06:45 - 08:05
14
06:55 - 08:15
15
07:05 - 08:25
16
07:15 - 08:35
17
07:25 - 08:45
18
07:35 - 08:55
19
07:45 - 09:05
20
07:55 - 09:15
21
08:05 - 09:25
22
08:15 - 09:35
23
08:25 - 09:45
24
08:35 - 09:55
25
08:45 - 10:05
26
08:55 - 10:15
27
09:05 - 10:25
28
09:15 - 10:35
29
09:30 - 10:50
30
09:45 - 11:05
31
10:00 - 11:20
32
10:15 - 11:35
33
10:30 - 11:50
34
10:45 - 12:05
35
11:00 - 12:20
36
11:15 - 12:35
37
11:30 - 12:50
38
11:45 - 13:05
39
12:00 - 13:20
40
12:15 - 13:35
41
12:30 - 13:50
42
12:45 - 14:05
43
13:00 - 14:20
44
13:15 - 14:35
45
13:30 - 14:50
46
13:45 - 15:05
47
14:00 - 15:20
48
14:10 - 15:30
49
14:20 - 15:40
50
14:30 - 15:50
51
14:40 - 16:00
52
14:50 - 16:10
53
15:00 - 16:20
54
15:10 - 16:30
55
15:20 - 16:40
56
15:30 - 16:50
57
15:40 - 17:00
58
15:50 - 17:10
59
16:00 - 17:20
60
16:10 - 17:30
61
16:20 - 17:40
62
16:30 - 17:50
63
16:40 - 18:00
64
16:50 - 18:10
65
17:00 - 18:20
66
17:10 - 18:30
67
17:20 - 18:40
68
17:30 - 18:50
69
17:45 - 19:05
70
18:00 - 19:20
71
18:15 - 19:35
72
18:30 - 19:50
73
18:45 - 20:05
74
19:00 - 20:20
75
20:00 - 21:20
76
21:30 - 22:50
Ngã 3 Phan Đức (Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải)Ngã 3 Phan Trọng Tuệ (Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải)Ngã 3 Bùi Lâm (Ngã 3 Bùi Lâm Duyên Hải)Trường THPT Cần Thạnh (Đối diện Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải)Đài liệt sỹ (Đài liệt sỹ Duyên Hải)Trung tâm BDCT Duyên Hải (Trung tâm BDCT Duyên Hải Duyên Hải)Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên, Duyên Hải (Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên Duyên Hải)Bệnh viện huyện Cần Giờ (Đối diện BV huyện Cần Giờ Duyên Hải)Đặng Văn Kiều (18/3 Duyên Hải)Trường tiểu học Cần Thạnh (55/2A Duyên Hải)Lê Trọng Mân (428/2 Đào Cử)Coop mart Đào Cử (Siêu thị Coop Mart Cần Giờ Đào Cử)Lê Trọng Mân (1H Đào Cử)Trường tiểu học Cần Thạnh (Trường tiểu học Cần Thạnh Duyên Hải)Đặng Văn Kiều (Đối diện 161A Duyên Hải)Bệnh viện huyện Cần Giờ (Bệnh viện huyện Cần Giờ Duyên Hải)Trung tâm BDCT Duyên Hải (Đối diện TT BDCT Duyên Hải Duyên Hải)Đối diện Đài liệt sỹ (Đối diện Đài liệt sỹ huyện Cần Giờ Duyên Hải)Trường THPT Cần Thạnh (Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải)Cầu Ba Động (Cầu Ba Động Duyên Hải)Ngã 3 Phan Trọng Tuệ (Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải)Ngã 3 Phan Đức (Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải)Bình Khánh (ĐẦU BẾN PHÀ BÌNH KHÁNH Rừng Sác)Chợ Bình Khánh (Chợ Bình Khánh Rừng Sác)UBND Xã Bình Khánh (Ủy ban nhan dan xã Bình Khanh Rừng Sác)
Trường TH Cây Cui (Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác)Nghĩa Trang Bình Khánh (Đ/ Đường vào nghĩa trang Bình Khánh Rừng Sác)Ngã 3 Tam Thôn Hiệp (Đ/d Ngã 3 Tam Thôn Hiệp Rừng Sác)Ngã 3 An Thời Đông (Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác)Ngã 3 Lý Nhơn (Đ/d Ngã 3 Lý Nhơn Rừng Sác)Trạm tăng áp Số 3 (Đ/d Trạm tăng áp số 3 Rừng Sác)UBND Xã Long Hòa (Ủy ban nhân dân xã Long Hòa Rừng Sác)Ngã ba Đảo Khỉ (Ngã ba Đảo Khỉ Rừng Sác)Cây xăng Đức Thanh (Đ/d Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải)Ngã Tư 30/4 (Ngã tư 30/4 (1) Duyên Hải)Cần Thạnh (BẾN XE CẦN THẠNH Đào Cử)Coop mart Đào Cử (D/d Siêu thị Coop mart Đào Cử Đào Cử)Ngã ba Lê Hùng Yên (Ngã ba Lê Hùng Yên - Duyên Hải Duyên Hải)Ngã Tư 30/4 (Ngã tư 30/4 Duyên Hải)Cây xăng Đức Thanh (Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải)Ngã ba Đảo Khỉ (Đ/d Ngã ba Đảo Khỉ Rừng Sác)UBND Xã Long Hòa (Đ/d Ủy ban nhân dân xã Long Hòa Rừng Sác)Trạm tăng áp Số 3 (Trạm tăng áp số 3 Rừng Sác)Ngã 3 Lý Nhơn (Ngã 3 Lý Nhơn Rừng Sác)Ngã 3 An Thời Đông (Đ/d Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác)Ngã 3 Tam Thôn Hiệp (Ngã 3 Tam Thôn Hiệp Rừng Sác)Ngã 3 Bà Xán (Đường vào nghĩa trang Bình Khánh Rừng Sác)Trường TH Cây Cui (Đ/d Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác)UBND xã Bình Khánh (Đ/d UBND xã Bình Khánh Rừng Sác)