Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 001] UBND Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 001        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Ủy ban nhan dan xã Bình Khanh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 75 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 001, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua UBND Xã Bình Khánh, mã số tuyến xe buýt đến UBND Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đ/d UBND xã Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Chợ Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
ĐẦU BẾN PHÀ BÌNH KHÁNH Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/ Đường vào nghĩa trang Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đường vào nghĩa trang Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đối diện Nghĩa trang Bình Khánh Bà Xán, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Bà Xán Bà Xán, Huyện Cần Giờ
Nghĩa trang Bình Khánh Bà Xán, Huyện Cần Giờ