Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 003] Trường TH Cây Cui, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 003        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 75 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 003, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường TH Cây Cui, mã số tuyến xe buýt đến Trường TH Cây Cui, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đ/d Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/ Đường vào nghĩa trang Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đường vào nghĩa trang Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đối diện Nghĩa trang Bình Khánh Bà Xán, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Bà Xán Bà Xán, Huyện Cần Giờ
Nghĩa trang Bình Khánh Bà Xán, Huyện Cần Giờ
Ủy ban nhan dan xã Bình Khanh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Trường tiểu học An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đ/d UBND xã Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ