Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [BX 84] An Thới Đông, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: BX 84        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 127
Trạm chờ xe buýt BX 84, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua An Thới Đông, mã số tuyến xe buýt đến An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:127
Tên tuyến:An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Trường tiểu học An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đối diện Trường tiểu học An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đối diện Trường THCS An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Trường THCS An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đối diện trụ điện ATĐ 52 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d Ngã 3 Tam Thôn Hiệp Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đối diện ATĐ 18 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Kim Nguyên Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Tam Thôn Hiệp Rừng Sác, Huyện Cần Giờ