Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán

Mã số tuyến:127
Tên tuyến:An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán
Đi Ngã ba Bà Xán:
Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông - An Thới Đông - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp - Ngã ba Bà Xán.
Đi An Thới Đông:
Ngã ba Bà Xán - Tam Thôn Hiệp – Nguyễn Công Bao – Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - An Thới Đông - Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông.
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã Thanh Sơn
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 17.7 km
  • Loại xe: 21 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 05:30 - 21:00
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 58 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 40 phút
  • Giãn cách chuyến: 30 - 60 phút

Đi Ngã ba Bà Xán

A
An Thới Đông
1
Trường tiểu học An Thới Đông
2
Trường Trung học An Thới Đôn
3
An Thới Đông
4
Rừng Sác
5
Tam Thôn Hiệp
6
Trường An Nghĩa
7
Đê An Hòa
8
Trường Tam Thôn Hiệp
9
Nguyễn Công Bao
10
Nguyễn Công Bao 2
11
Tam Thôn Hiệp
12
Đình xã Tam Thôn Hiệp
13
Nhà văn hóa Ấp Trần Hưng Đạo
14
Cầu Tắc Tây Đen
15
Bà Xán
16
Đội 5
17
Nghĩa trang Bình Khánh
B
Bà Xán

Đi An Thới Đông

A
Bà Xán
1
Nghĩa trang Bình Khánh
2
Đội 5
3
Bà Xán
4
Cầu Tắc Tây Đen
5
Nhà văn hóa Ấp Trần Hưng Đạo
6
Đình xã Tam Thôn Hiệp
7
Nguyễn Công Bao
8
Nguyễn Công Bao 2
9
Trường Trung học Tam Thôn Hiệp
10
Đường Đê N1
11
Đê An Hòa
12
Trường An Nghĩa
13
Rừng Sác
14
An Thới Đông
15
Trường THCS An Thới Đông
16
An Thới Đông
17
Trường tiểu học An Thới Đông
B
An Thới Đông

Đi Ngã ba Bà Xán

Số chuyến: 29
Thời gian chuyến: 40 phút
Thời gian hoạt động: 05:30 - 21:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:30 - 06:10
2
06:00 - 06:40
3
06:30 - 07:10
4
07:00 - 07:40
5
07:30 - 08:10
6
08:00 - 08:40
7
08:30 - 09:10
8
09:00 - 09:40
9
09:30 - 10:10
10
10:00 - 10:40
11
10:30 - 11:10
12
11:00 - 11:40
13
11:30 - 12:10
14
12:00 - 12:40
15
12:30 - 13:10
16
13:00 - 13:40
17
13:30 - 14:10
18
14:00 - 14:40
19
14:30 - 15:10
20
15:00 - 15:40
21
15:30 - 16:10
22
16:00 - 16:40
23
16:30 - 17:10
24
17:00 - 17:40
25
17:30 - 18:10
26
18:00 - 18:40
27
19:00 - 19:40
28
20:00 - 20:40
29
21:00 - 21:40

Đi An Thới Đông

Số chuyến: 29
Thời gian chuyến: 40 phút
Thời gian hoạt động: 05:30 - 21:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:30 - 06:10
2
06:00 - 06:40
3
06:30 - 07:10
4
07:00 - 07:40
5
07:30 - 08:10
6
08:00 - 08:40
7
08:30 - 09:10
8
09:00 - 09:40
9
09:30 - 10:10
10
10:00 - 10:40
11
10:30 - 11:10
12
11:00 - 11:40
13
11:30 - 12:10
14
12:00 - 12:40
15
12:30 - 13:10
16
13:00 - 13:40
17
13:30 - 14:10
18
14:00 - 14:40
19
14:30 - 15:10
20
15:00 - 15:40
21
15:30 - 16:10
22
16:00 - 16:40
23
16:30 - 17:10
24
17:00 - 17:40
25
17:30 - 18:10
26
18:00 - 18:40
27
19:00 - 19:40
28
20:00 - 20:40
29
21:00 - 21:40
An Thới Đông (Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông An Thới Đông)Trường tiểu học An Thới Đông (Trường tiểu học An Thới Đông An Thới Đông)Trường Trung học An Thới Đôn (Đối diện Trường THCS An Thới Đông An Thới Đông)An Thới Đông (Đối diện ATĐ 18 An Thới Đông)Rừng Sác (Đối diện trụ điện TĐ11 An Thới Đông)Tam Thôn Hiệp (Cửa hàng Kim Nguyên Tam Thôn Hiệp)Trường An Nghĩa (Đối diện Trường THPT An Nghĩa Tam Thôn Hiệp)Đê An Hòa (Đối diện ngã 3 Đê An Hòa Tam Thôn Hiệp)Trường Tam Thôn Hiệp (Đối diện Trường THCS Tam Thôn Hiệp Tam Thôn Hiệp)Nguyễn Công Bao (Đối diện TH 772 Nguyễn Công Bao)Nguyễn Công Bao 2 (Trụ điện TH 35 Nguyễn Công Bao)Tam Thôn Hiệp (Trụ điện TH2.2 Nguyễn Công Bao)Đình xã Tam Thôn Hiệp (Đình Xã Tam Thôn Hiệp Tam Thôn Hiệp)Nhà văn hóa Ấp Trần Hưng Đạo (Nhà văn hóa ấp Trần Hưng Đạo Tam Thôn Hiệp)Cầu Tắc Tây Đen (Đối diện trụ điện 11 Tam Thôn Hiệp)Bà Xán (Đối diện trụ diện TĐ39 Bà Xán)Đội 5 (Đối diện trụ điện TĐ 29 Bà Xán)Nghĩa trang Bình Khánh (Đối diện Nghĩa trang Bình Khánh Bà Xán)
Bà Xán (Ngã 3 Bà Xán Bà Xán)Nghĩa trang Bình Khánh (Nghĩa trang Bình Khánh Bà Xán)Đội 5 (Trụ điện TĐ29 Bà Xán)Bà Xán (Trụ điện TĐ39 Bà Xán)Cầu Tắc Tây Đen (Trụ điện 11 Tam Thôn Hiệp)Nhà văn hóa Ấp Trần Hưng Đạo (Đối diện Ấp văn hóa Trần Hưng Đạo Tam Thôn Hiệp)Đình xã Tam Thôn Hiệp (Đối diện Đình xã Tam Thôn Hiệp Tam Thôn Hiệp)Nguyễn Công Bao (Đối diện trụ điện TH 86.4 Nguyễn Công Bao)Nguyễn Công Bao 2 (Đối diện trụ điện TH35 Nguyễn Công Bao)Trường Trung học Tam Thôn Hiệp (Trường THCS Tam Thôn Hiệp Tam Thôn Hiệp)Đường Đê N1 (Đối diện TTH 62.1 Tam Thôn Hiệp)Đê An Hòa (Đê An Hòa Tam Thôn Hiệp)Trường An Nghĩa (Trường THPT An Nghĩa Tam Thôn Hiệp)Rừng Sác (Đối diện Phúc Hải Tam Thôn Hiệp)An Thới Đông (Cột điện 3/21 An Thới Đông)Trường THCS An Thới Đông (Trường THCS An Thới Đông An Thới Đông)An Thới Đông (Đối diện trụ điện ATĐ 52 An Thới Đông)Trường tiểu học An Thới Đông (Đối diện Trường tiểu học An Thới Đông An Thới Đông)