Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [BX 79] Bình Khánh, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: BX 79        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: ĐẦU BẾN PHÀ BÌNH KHÁNH Rừng Sác, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 75 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt BX 79, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Bình Khánh, mã số tuyến xe buýt đến Bình Khánh, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Chợ Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Ủy ban nhan dan xã Bình Khanh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d UBND xã Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/ Đường vào nghĩa trang Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đường vào nghĩa trang Bình Khánh Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d Trường tiểu học Cay Cui Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Bà Xán Bà Xán, Huyện Cần Giờ
Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Trường tiểu học An Thới Đông An Thới Đông, Huyện Cần Giờ