Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 014] Trạm tăng áp Số 3, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 014        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đ/d Trạm tăng áp số 3 Rừng Sác, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 75 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 014, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trạm tăng áp Số 3, mã số tuyến xe buýt đến Trạm tăng áp Số 3, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Trạm tăng áp số 3 Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Ngã ba Đảo Khỉ Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d Ngã ba Đảo Khỉ Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/13A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ủy ban nhân dân xã Long Hòa Rừng Sác, Huyện Cần Giờ