Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 016] Ngã ba Đảo Khỉ, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 016        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đ/d Ngã ba Đảo Khỉ Rừng Sác, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 75 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 016, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Ngã ba Đảo Khỉ, mã số tuyến xe buýt đến Ngã ba Đảo Khỉ, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Ngã ba Đảo Khỉ Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/13A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ủy ban nhân dân xã Long Hòa Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đ/d Ủy ban nhân dân xã Long Hòa Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đối diện 1/40 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ