Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 019] Cây xăng Đức Thanh, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 019        Trạm dừng: Nhà chờ
  • Địa chỉ: Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 75 Tuyến 77 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 019, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Cây xăng Đức Thanh, mã số tuyến xe buýt đến Cây xăng Đức Thanh, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/13A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ủy ban nhân dân xã Long Hòa Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d Cây xăng Đức Thanh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã tư 30/4 (1) Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 1/147 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã tư 30/4 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ