Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 091] Lê Trọng Mân, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 091        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 1H Đào Cử, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 091, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Lê Trọng Mân, mã số tuyến xe buýt đến Lê Trọng Mân, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

18/3 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
55/2A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
428/2 Đào Cử, Huyện Cần Giờ
Siêu thị Coop Mart Cần Giờ Đào Cử, Huyện Cần Giờ
Trường tiểu học Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 161A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
D/d Siêu thị Coop mart Đào Cử Đào Cử, Huyện Cần Giờ
Đài liệt sỹ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trung tâm BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên Duyên Hải, Huyện Cần Giờ