Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 042] Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên, Duyên Hải, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 042        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 042, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên, Duyên Hải, mã số tuyến xe buýt đến Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên, Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đài liệt sỹ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trung tâm BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện BV huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Bệnh viện huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện TT BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Đài liệt sỹ huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã ba Lê Hùng Yên - Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Bùi Lâm Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
18/3 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ