Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 103] Trường THPT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 103        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đối diện Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 103, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường THPT Cần Thạnh, mã số tuyến xe buýt đến Trường THPT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Ngã 3 Bùi Lâm Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đài liệt sỹ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện TT BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Đài liệt sỹ huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cầu Ba Động Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trung tâm BDCT Duyên Hải Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đ/d ngã ba Lê Hùng Yên Duyên Hải, Huyện Cần Giờ