Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 108] Ngã 3 Phan Đức, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 108        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 108, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Ngã 3 Phan Đức, mã số tuyến xe buýt đến Ngã 3 Phan Đức, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Ngã 3 Phan Đức Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Phan Trọng Tuệ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Bùi Lâm Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đài liệt sỹ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Đài liệt sỹ huyện Cần Giờ Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Trường THPT Cần Thạnh Duyên Hải, Huyện Cần Giờ