Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HCG 012] Ngã 3 Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 012        Trạm dừng: Nhà chờ
  • Địa chỉ: Đ/d Ngã 3 Lý Nhơn Rừng Sác, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 128 Tuyến 75 Tuyến 90
Trạm chờ xe buýt HCG 012, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Ngã 3 Lý Nhơn, mã số tuyến xe buýt đến Ngã 3 Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:128
Tên tuyến:Tân Điền - An Nghĩa
Mã số tuyến:75
Tên tuyến:Sài Gòn - Cần Giờ
Mã số tuyến:90
Tên tuyến:Phà Bình Khánh - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Ngã 3 Lý Nhơn Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đối diện ATĐ 18 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đối diện trụ điện TĐ11 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đ/d Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Cột điện 3/21 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đối diện trụ điện T083P Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1 Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Trường tiểu học Doi Lầu cơ sở Tắc Cá Cháy 1 Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Trụ điện T084D Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ