Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 079] Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 079        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Trường tiểu học Doi Lầu cơ sở Tắc Cá Cháy 1 Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 128
Trạm chờ xe buýt HCG 079, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1, mã số tuyến xe buýt đến Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:128
Tên tuyến:Tân Điền - An Nghĩa

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện trụ điện T083P Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1 Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Trụ điện T084D Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d Ngã 3 Lý Nhơn Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đối diện ATĐ 18 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đối diện trụ điện TĐ11 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Lý Nhơn Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đ/d Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Cột điện 3/21 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ