Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Tân Điền - An Nghĩa

Mã số tuyến:128
Tên tuyến:Tân Điền - An Nghĩa
Đi An Nghĩa:
Trạm y tế ấp Tân Điền - Dương Văn Hạnh - đê Soài Rạp - Lý Nhơn - Rừng Sác - Tam Thôn Hiệp - Trường THPT An Nghĩa.
Đi Tân Điền:
Trường THPT An Nghĩa - Tam Thôn Hiệp - Rừng Sác - Lý Nhơn - đê Soài Rạp - Dương Văn Hạnh - Trạm y tế ấp Tân Điền.
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã Thanh Sơn
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 24.9 km
  • Loại xe: 21 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 05:00 - 21:00
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 65 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 50 phút
  • Giãn cách chuyến: 15 - 60 phút

Đi An Nghĩa

A
Tân Điền
1
Ngã 3 Lý Nhơn
2
Tổ nhân dân 24
3
Tổ nhân dân 25
4
Cống Ông Tư Kính
5
Bến đò Rạch Cát- Vàm Sác
6
Ngã 3 Lý Nhơn
7
Chợ Vàm Sác
8
Trường THCS Doi Lầu
9
Cây xăng Cẩm Thanh
10
Lý Nhơn
11
Lý Nhơn
12
Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1
13
Ngã 3 Lý Nhơn
14
Ngã 3 An Thời Đông
15
Tam Thôn Hiệp
B
An Nghĩa

Đi Tân Điền

A
An Nghĩa
1
Rừng Sác
2
Ngã 3 An Thời Đông
3
Ngã 3 Lý Nhơn
4
Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1
5
Lý Nhơn
6
Lý Nhơn
7
Cây xăng Cẩm Thanh
8
Trường THCS Doi Lầu
9
Chợ Vàm Sác
10
Dương Văn Hạnh
11
Bến đò Rạch Cát- Vàm Sác
12
Cống Ông Tư Kính
13
Tổ nhân dân 25
14
Tổ nhân dân 24
15
Trạm y tế xã Lý Nhơn
B
Tân Điền

Đi An Nghĩa

Số chuyến: 33
Thời gian chuyến: 50 phút
Thời gian hoạt động: 05:00 - 21:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:00 - 05:50
2
05:15 - 06:05
3
05:30 - 06:20
4
05:45 - 06:35
5
06:00 - 06:50
6
06:30 - 07:20
7
07:00 - 07:50
8
07:30 - 08:20
9
08:00 - 08:50
10
08:30 - 09:20
11
09:00 - 09:50
12
09:30 - 10:20
13
10:00 - 10:50
14
10:30 - 11:20
15
11:00 - 11:50
16
11:30 - 12:20
17
12:00 - 12:50
18
12:15 - 13:05
19
12:30 - 13:20
20
13:00 - 13:50
21
13:30 - 14:20
22
14:00 - 14:50
23
14:30 - 15:20
24
15:00 - 15:50
25
15:30 - 16:20
26
16:00 - 16:50
27
16:30 - 17:20
28
17:00 - 17:50
29
17:30 - 18:20
30
18:00 - 18:50
31
19:00 - 19:50
32
20:00 - 20:50
33
21:00 - 21:50

Đi Tân Điền

Số chuyến: 32
Thời gian chuyến: 50 phút
Thời gian hoạt động: 05:30 - 21:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:30 - 06:20
2
06:00 - 06:50
3
06:30 - 07:20
4
07:00 - 07:50
5
07:30 - 08:20
6
08:00 - 08:50
7
08:30 - 09:20
8
09:00 - 09:50
9
09:30 - 10:20
10
10:00 - 10:50
11
10:30 - 11:20
12
11:00 - 11:50
13
11:15 - 12:05
14
11:30 - 12:20
15
12:00 - 12:50
16
12:30 - 13:20
17
13:00 - 13:50
18
13:30 - 14:20
19
14:00 - 14:50
20
14:30 - 15:20
21
15:00 - 15:50
22
15:30 - 16:20
23
16:00 - 16:50
24
16:30 - 17:20
25
16:45 - 17:35
26
17:00 - 17:50
27
17:15 - 18:05
28
17:30 - 18:20
29
18:00 - 18:50
30
19:00 - 19:50
31
20:00 - 20:50
32
21:00 - 21:50
Ngã 3 An Thời Đông (Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác)Ngã 3 Lý Nhơn (Đ/d Ngã 3 Lý Nhơn Rừng Sác)Tam Thôn Hiệp (Cửa hàng Kim Nguyên Tam Thôn Hiệp)Ngã 3 Lý Nhơn (Ngã 3 Lý Nhơn Rừng Sác)Ngã 3 An Thời Đông (Đ/d Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác)Rừng Sác (Đối diện Phúc Hải Tam Thôn Hiệp)Tân Điền (Trạm Y tế Ấp Tân Điền Dương Văn Hạnh)Ngã 3 Lý Nhơn (Ngã 3 Lý Nhơn Dương Văn Hạnh Dương Văn Hạnh)Tổ nhân dân 24 (Tổ nhân dân 24 Dương Văn Hạnh)Tổ nhân dân 25 (Tổ nhân dân 25 Dương Văn Hạnh)Cống Ông Tư Kính (Cống Ông Tư Kính Dương Văn Hạnh)Bến đò Rạch Cát- Vàm Sác (Bến đò Rạch Cát - Vàm Sát Dương Văn Hạnh)Ngã 3 Lý Nhơn (7 Dương Văn Hạnh)Chợ Vàm Sác (Chợ Vàm Sác Lý Nhơn)Trường THCS Doi Lầu (Đối diện Trường THCS Doi Lầu Lý Nhơn)Cây xăng Cẩm Thanh (Cây xăng Cẩm Thanh Lý Nhơn)
Lý Nhơn (Trụ điện T098b Lý Nhơn)Lý Nhơn (Đối diện trụ điện T083P Lý Nhơn)Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1 (Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1 Lý Nhơn)An Nghĩa (Trường THPT An Nghĩa Tam Thôn Hiệp)Trạm kiểm lâm Tắc Cá Cháy 1 (Trường tiểu học Doi Lầu cơ sở Tắc Cá Cháy 1 Lý Nhơn)Lý Nhơn (Trụ điện T084D Lý Nhơn)Lý Nhơn (Đối diện trụ điện T098b Lý Nhơn)Cây xăng Cẩm Thanh (Đối diện Cây xăng Cẩm Thanh Lý Nhơn)Trường THCS Doi Lầu (Trường THCS Doi Lầu Lý Nhơn)Chợ Vàm Sác (Đối diện Chợ Vàm Sác Lý Nhơn)Dương Văn Hạnh (Đối diện số 7 Dương Văn Hạnh)Bến đò Rạch Cát- Vàm Sác (Bến đò Rạch Cát - Vàm Sát Lý Nhơn)Cống Ông Tư Kính (Đối diện Cống Ông Tư Kính Dương Văn Hạnh)Tổ nhân dân 25 (Đối diện Tổ nhân dân số 25 Dương Văn Hạnh)Tổ nhân dân 24 (Đối diện Tổ nhân dân số 24 Dương Văn Hạnh)Trạm y tế xã Lý Nhơn (Trạm y tế xã Lý Nhơn Dương Văn Hạnh)