Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 085] Cống Ông Tư Kính, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 085        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Đối diện Cống Ông Tư Kính Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 128
Trạm chờ xe buýt HCG 085, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Cống Ông Tư Kính, mã số tuyến xe buýt đến Cống Ông Tư Kính, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:128
Tên tuyến:Tân Điền - An Nghĩa

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Cống Ông Tư Kính Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Tổ nhân dân 25 Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Bến đò Rạch Cát - Vàm Sát Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Bến đò Rạch Cát - Vàm Sát Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Đối diện Tổ nhân dân số 25 Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Tổ nhân dân 24 Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
7 Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Chợ Vàm Sác Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Đối diện Chợ Vàm Sác Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Đối diện số 7 Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ