Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 073] Bến đò Rạch Cát- Vàm Sác, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 073        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Bến đò Rạch Cát - Vàm Sát Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 128
Trạm chờ xe buýt HCG 073, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Bến đò Rạch Cát- Vàm Sác, mã số tuyến xe buýt đến Bến đò Rạch Cát- Vàm Sác, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:128
Tên tuyến:Tân Điền - An Nghĩa

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Bến đò Rạch Cát - Vàm Sát Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Cống Ông Tư Kính Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
7 Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Chợ Vàm Sác Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Đối diện Chợ Vàm Sác Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Đối diện số 7 Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Đối diện Cống Ông Tư Kính Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Tổ nhân dân 25 Dương Văn Hạnh, Huyện Cần Giờ
Đối diện Trường THCS Doi Lầu Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ
Cây xăng Cẩm Thanh Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ