Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [BX 90] An Nghĩa, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: BX 90        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: Trường THPT An Nghĩa Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 128
Trạm chờ xe buýt BX 90, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua An Nghĩa, mã số tuyến xe buýt đến An Nghĩa, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:128
Tên tuyến:Tân Điền - An Nghĩa

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đ/d Ngã 3 Tam Thôn Hiệp Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Kim Nguyên Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ
Đối diện Trường THPT An Nghĩa Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 Tam Thôn Hiệp Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Trường THPT An Nghĩa Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ
Đối diện Phúc Hải Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ
Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác, Huyện Cần Giờ
Đối diện ATĐ 18 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đối diện trụ điện TĐ11 An Thới Đông, Huyện Cần Giờ
Đ/d Ngã 3 An Thời Đông Rừng Sác, Huyện Cần Giờ