Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [BX 83] Đồng Hòa, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: BX 83        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: ĐẦU BẾN ĐỒNG HÒA Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77
Trạm chờ xe buýt BX 83, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Đồng Hòa, mã số tuyến xe buýt đến Đồng Hòa, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Trường Đồng Hòa Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện trường Đồng Hòa Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 1/40 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/1 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
1/13A Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ