Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCG 031] Hòn Ngọc Phương Nam, Huyện Cần Giờ

  • Mã trạm: HCG 031        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đối diện Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải, Huyện Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 77
Trạm chờ xe buýt HCG 031, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Cần Giờ, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Hòn Ngọc Phương Nam, mã số tuyến xe buýt đến Hòn Ngọc Phương Nam, Huyện Cần Giờ
Mã số tuyến:77
Tên tuyến:Đồng Hòa - Cần Thạnh

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Trường Đồng Hòa Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Hòn Ngọc Phương Nam Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 1/40 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cửa hàng Vĩnh Tiến Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LH41 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 2/63 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
2/84 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Cột điện LT1-423 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
Đối diện 1/147 Duyên Hải, Huyện Cần Giờ
ĐẦU BẾN ĐỒNG HÒA Duyên Hải, Huyện Cần Giờ