Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi

Mã số tuyến:94
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi
Đi Bến xe Củ Chi:
Bến xe Chợ Lớn - Bệnh viện Chợ Rẫy - Điện Lực Phú Thọ - Đại Học Bách Khoa - Trạm Cây xăng số 9 - Hội Chợ Triển lãm Tân Bình - Hoàng Hoa Thám - Tân Kỳ Tân Quý - Khu Công Nghiệp tân Bình - Siêu thị Chợ Lớn - Trung tâm văn hóa Quận 12 - Trường học Tân Xuân - Ngã 3 Bùi Môn - Ngã tư Hóc Môn - Ngã 3 Hồng Châu - Công ty thoát nước đô thị - Chùa Linh Sơn - Chợ chiều Tân Phú Trung - Trường Tân Phú Trung - Ngã tư Quân đội - Công ty Sài Gòn Cáp - Điện lực Củ Chi - Ngã 3 Việt Kiều - Cầu vượt Củ Chi - Bến xe Củ Chi
Đi Bến xe Chợ Lớn:
Bến xe Củ Chi - Trường trung học cơ sở Củ Chi - Nhà thiếu nhi Củ Chi - trường THCS Tân Phú Trung - Mũi Tàu Tân Phú - Cầu An Hạ - Giáo xứ Tân Thịnh - Công ty thoát nước đô thị - Ngã 3 Hồng Châu - Ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ - Ngã tư Hóc Môn - Ngã 3 Củ Cải - Trung tâm văn hóa Quận 12 - Ngã 4 Trung Chánh - Bến xe An Sương - Thiên Hòa - Trạm Dệt Thành Công - Chợ Tân Bình - Siêu thị Nguyễn Kim - CMC Tân Bình - Đại Học Bách Khoa(cổng trước) - Chợ Nhật Tảo - BV Răng Hàm Mặt - Bến xe Chợ Lớn
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711
Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng, ĐT: (08) 38.535.935
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 36.1 km
  • Loại xe: 80 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 04:00 - 20:30
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 207 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 60 - 75 phút
  • Giãn cách chuyến: 8 - 15 phút

Đi Bến xe Củ Chi

A
Bến xe Chợ Lớn
1
Bệnh viện Chợ Rẫy
2
Điện Lực Phú Thọ
3
Đại Học Bách Khoa
4
Trạm Cây xăng số 9
5
Hội Chợ Triển lãm Tân Bình
6
Hoàng Hoa Thám
7
Tân Kỳ Tân Quý
8
Khu Công Nghiệp tân Bình
9
Siêu thị Chợ Lớn
10
Trung tâm văn hóa Quận 12
11
Trường học Tân Xuân
12
Ngã 3 Bùi Môn
13
Ngã tư Hóc Môn
14
Ngã 3 Hồng Châu
15
Công ty thoát nước đô thị
16
Chùa Linh Sơn
17
Chợ chiều Tân Phú Trung
18
Trường Tân Phú Trung
19
Ngã tư Quân đội
20
Công ty Sài Gòn Cáp
21
Điện lực Củ Chi - Ngã 3 Việt Kiều
22
Cầu vượt Củ Chi
B
Bến xe Củ Chi

Đi Bến xe Chợ Lớn

A
Bến xe Củ Chi
1
Trường trung học cơ sở Củ Chi
2
Nhà thiếu nhi Củ Chi
3
trường THCS Tân Phú Trung
4
Mũi Tàu Tân Phú
5
Cầu An Hạ - Giáo xứ Tân Thịnh
6
Công ty thoát nước đô thị
7
Ngã 3 Hồng Châu
8
Ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ
9
Ngã tư Hóc Môn
10
Ngã 3 Củ Cải
11
Trung tâm văn hóa Quận 12 - Ngã 4 Trung Chánh
12
Bến xe An Sương
13
Thiên Hòa
14
Trạm Dệt Thành Công
15
Chợ Tân Bình
16
Siêu thị Nguyễn Kim - CMC Tân Bình
17
Đại Học Bách Khoa(cổng trước)
18
Chợ Nhật Tảo
19
BV Răng Hàm Mặt
B
Bến xe Chợ Lớn

Đi Bến xe Củ Chi

Số chuyến: 106
Thời gian chuyến: 60 - 75 phút
Thời gian hoạt động: 04:45 - 20:30
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
04:45 - 06:00
2
05:00 - 06:15
3
05:15 - 06:30
4
05:30 - 06:45
5
05:45 - 07:00
6
06:00 - 07:15
7
06:10 - 07:25
8
06:20 - 07:35
9
06:28 - 07:43
10
06:36 - 07:51
11
06:44 - 07:59
12
06:52 - 08:07
13
07:00 - 08:15
14
07:08 - 08:23
15
07:16 - 08:31
16
07:24 - 08:39
17
07:32 - 08:47
18
07:40 - 08:55
19
07:48 - 09:03
20
07:56 - 09:11
21
08:04 - 09:19
22
08:12 - 09:27
23
08:20 - 09:35
24
08:28 - 09:43
25
08:36 - 09:51
26
08:44 - 09:59
27
08:52 - 10:07
28
09:00 - 10:15
29
09:08 - 10:23
30
09:16 - 10:31
31
09:24 - 10:39
32
09:32 - 10:47
33
09:40 - 10:55
34
09:48 - 11:03
35
09:56 - 11:11
36
10:04 - 11:19
37
10:12 - 11:27
38
10:20 - 11:35
39
10:28 - 11:43
40
10:36 - 11:51
41
10:44 - 11:59
42
10:52 - 12:07
43
11:00 - 12:15
44
11:08 - 12:23
45
11:16 - 12:31
46
11:24 - 12:39
47
11:32 - 12:47
48
11:40 - 12:55
49
11:50 - 13:05
50
12:00 - 13:15
51
12:10 - 13:25
52
12:20 - 13:35
53
12:30 - 13:45
54
12:40 - 13:55
55
12:50 - 14:05
56
13:00 - 14:15
57
13:10 - 14:25
58
13:20 - 14:35
59
13:30 - 14:45
60
13:40 - 14:55
61
13:50 - 15:05
62
14:00 - 15:15
63
14:10 - 15:25
64
14:20 - 15:35
65
14:30 - 15:45
66
14:40 - 15:55
67
14:50 - 16:05
68
15:00 - 16:15
69
15:08 - 16:23
70
15:16 - 16:31
71
15:24 - 16:39
72
15:32 - 16:47
73
15:40 - 16:55
74
15:48 - 17:03
75
15:56 - 17:11
76
16:04 - 17:19
77
16:12 - 17:27
78
16:20 - 17:35
79
16:28 - 17:43
80
16:36 - 17:51
81
16:44 - 17:59
82
16:52 - 18:07
83
17:00 - 18:15
84
17:08 - 18:23
85
17:16 - 18:31
86
17:24 - 18:39
87
17:32 - 18:47
88
17:40 - 18:55
89
17:48 - 19:03
90
17:56 - 19:11
91
18:04 - 19:19
92
18:12 - 19:27
93
18:20 - 19:35
94
18:28 - 19:43
95
18:36 - 19:51
96
18:44 - 19:59
97
18:52 - 20:07
98
19:00 - 20:15
99
19:10 - 20:25
100
19:20 - 20:35
101
19:30 - 20:45
102
19:42 - 20:57
103
19:54 - 21:09
104
20:06 - 21:21
105
20:18 - 21:33
106
20:30 - 21:45

Đi Bến xe Chợ Lớn

Số chuyến: 101
Thời gian chuyến: 60 - 75 phút
Thời gian hoạt động: 04:00 - 19:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
04:00 - 05:15
2
04:15 - 05:30
3
04:30 - 05:45
4
04:40 - 05:55
5
04:50 - 06:05
6
05:00 - 06:15
7
05:08 - 06:23
8
05:16 - 06:31
9
05:24 - 06:39
10
05:32 - 06:47
11
05:40 - 06:55
12
05:48 - 07:03
13
05:56 - 07:11
14
06:04 - 07:19
15
06:12 - 07:27
16
06:20 - 07:35
17
06:28 - 07:43
18
06:36 - 07:51
19
06:44 - 07:59
20
06:52 - 08:07
21
07:00 - 08:15
22
07:08 - 08:23
23
07:16 - 08:31
24
07:24 - 08:39
25
07:32 - 08:47
26
07:40 - 08:55
27
07:48 - 09:03
28
07:56 - 09:11
29
08:04 - 09:19
30
08:12 - 09:27
31
08:20 - 09:35
32
08:28 - 09:43
33
08:36 - 09:51
34
08:44 - 09:59
35
08:52 - 10:07
36
09:00 - 10:15
37
09:08 - 10:23
38
09:16 - 10:31
39
09:24 - 10:39
40
09:32 - 10:47
41
09:40 - 10:55
42
09:48 - 11:03
43
09:56 - 11:11
44
10:04 - 11:19
45
10:12 - 11:27
46
10:20 - 11:35
47
10:28 - 11:43
48
10:36 - 11:51
49
10:44 - 11:59
50
10:52 - 12:07
51
11:00 - 12:15
52
11:10 - 12:25
53
11:20 - 12:35
54
11:30 - 12:45
55
11:40 - 12:55
56
11:50 - 13:05
57
12:00 - 13:15
58
12:10 - 13:25
59
12:20 - 13:35
60
12:30 - 13:45
61
12:40 - 13:55
62
12:50 - 14:05
63
13:00 - 14:15
64
13:10 - 14:25
65
13:20 - 14:35
66
13:30 - 14:45
67
13:40 - 14:55
68
13:50 - 15:05
69
14:00 - 15:15
70
14:10 - 15:25
71
14:20 - 15:35
72
14:28 - 15:43
73
14:36 - 15:51
74
14:44 - 15:59
75
14:52 - 16:07
76
15:00 - 16:15
77
15:08 - 16:23
78
15:16 - 16:31
79
15:24 - 16:39
80
15:32 - 16:47
81
15:40 - 16:55
82
15:48 - 17:03
83
15:56 - 17:11
84
16:04 - 17:19
85
16:12 - 17:27
86
16:20 - 17:35
87
16:28 - 17:43
88
16:36 - 17:51
89
16:44 - 17:59
90
16:52 - 18:07
91
17:00 - 18:15
92
17:10 - 18:25
93
17:20 - 18:35
94
17:30 - 18:45
95
17:40 - 18:55
96
17:50 - 19:05
97
18:00 - 19:15
98
18:15 - 19:30
99
18:30 - 19:45
100
18:45 - 20:00
101
19:00 - 20:15
Chợ chiều Tân Phú Trung (102 Quốc lộ 22)Trường Tân Phú Trung (Trường Tân Phú Trung Quốc lộ 22)Ngã tư Quân đội (40 Quốc lộ 22)Điện lực Củ Chi - Ngã 3 Việt Kiều (400 Quốc lộ 22)Bến xe Củ Chi (Bến xe Củ Chi Quốc lộ 22)Trường trung học cơ sở Củ Chi (607 Quốc lộ 22)Công ty Sài Gòn Cáp (270 Quốc lộ 22)trường THCS Tân Phú Trung (Đối diện Trường Tân Phú Trung Quốc lộ 22)Cầu vượt Củ Chi (734 Quốc lộ 22)Nhà thiếu nhi Củ Chi (Nhà thiếu nhi Củ Chi Quốc lộ 22)Mũi Tàu Tân Phú (135 Quốc lộ 22)Ngã 3 Bùi Môn (3/19 Quốc lộ 22)Ngã tư Hóc Môn (206 Quốc lộ 22)Trường học Tân Xuân (44A Quốc lộ 22)Ngã 3 Hồng Châu (2/63 Quốc lộ 22)Công ty thoát nước đô thị (Công ty thoát nước đô thị Quốc lộ 22)Chùa Linh Sơn (G68A Quốc lộ 22)Cầu An Hạ - Giáo xứ Tân Thịnh (Giáo xứ Tân Thịnh Quốc lộ 22)Ngã 3 Hồng Châu (1/147 Quốc lộ 22)Ngã tư Hóc Môn (47/6 Quốc lộ 22)Ngã 3 Củ Cải (13/1 Quốc lộ 22)Trung tâm văn hóa Quận 12 - Ngã 4 Trung Chánh (Quán ăn xuyên Á Quốc lộ 22)
Bến xe An Sương (1B Quốc lộ 22)Công ty thoát nước đô thị (Đối diện Cty thoát nước đô thị Quốc lộ 22)Ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ (30/10B Quốc lộ 22)Điện Lực Phú Thọ (192 Lý Thường Kiệt)Đại Học Bách Khoa (268 Lý Thường Kiệt)Đại Học Bách Khoa(cổng trước) (239 Lý Thường Kiệt)Chợ Nhật Tảo (151 Lý Thường Kiệt)BV Răng Hàm Mặt (598 Nguyễn Chí Thanh)Siêu thị Chợ Lớn (189/4 Trường Chinh)Thiên Hòa (Kế 2/6B Trường Chinh)Trung tâm văn hóa Quận 12 (Trung tâm văn hóa Quận 12 Quốc lộ 22)Bến xe Chợ Lớn (GA HKXB CHO LON Lê Quang Sung)Bệnh viện Chợ Rẫy (201A Nguyễn Chí Thanh)Khu Công Nghiệp tân Bình (906 Trường Chinh)Hoàng Hoa Thám (162T Trường Chinh)Tân Kỳ Tân Quý (638 Trường Chinh)Trạm Cây xăng số 9 (151A Lý Thường Kiệt)Hội Chợ Triển lãm Tân Bình (20 (B9) Xuân Diệu)Chợ Tân Bình (Chợ Tân Bình Lý Thường Kiệt)Siêu thị Nguyễn Kim - CMC Tân Bình (79B (siêu thị CMC Tân Bình) Lý Thường Kiệt)Trạm Dệt Thành Công (8 Trường Chinh)