Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Phú Xuân - Hiệp Phước

Mã số tuyến:110
Tên tuyến:Phú Xuân - Hiệp Phước
Đi Hiệp Phước:
Phú Xuân - Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Bình - Nguyễn Văn Tạo - Hiệp Phước
Đi Phú Xuân:
Hiệp Phước - Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Bình - Huỳnh Tấn Phát - Phú Xuân
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã vận tải số 26, ĐT: (08) 38.738.194
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 14.4 km
  • Loại xe: 12 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 05:00 - 19:00
  • Giá vé:
          - Vé lượt: 5,000 VNĐ
  • Số chuyến: 130 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 45 phút
  • Giãn cách chuyến: 12 - 15 phút

Đi Hiệp Phước

A
Phú Xuân
1
Chợ Phú Xuân
2
Nha khoa Khánh Minh
3
Công an Thị trấn Nhà Bè
4
Trường Lâm Văn Bền
5
Chùa Lá
6
Ngân hàng Agribank
7
Chùa Tháp Võ
8
Đào Tông Nguyên
9
Công Tiến Thọ
10
Ngã Ba Bờ Đăng
11
Ngã Ba Bờ Đăng
12
Nguyễn Bình
13
Nguyễn Bình
14
Đình Đức Hưng Thạnh
15
Trường tiểu học Nguyễn Bình
16
Kho bạc Huyện Nhà Bè
17
Cầu Mương Chuối
18
Cầu Bà Chiêm
19
Đối diện Bưu điện Long Thới, Nguyễn Văn Tạo
20
Vòng xoay Long Thới
21
Hàng Tre
22
Công an Nhà Bè
23
UBND Xã Long Thới
24
Chợ Bà Chồi
25
Công ty may Đại Sơn
26
Trung tâm dạy nghề
27
Cầu Hiệp Phước
28
Ngã tư Long Hậu
29
Cầu Đồng Điền
30
Trường PTTH Long Thới
31
Chùa Phước Linh
32
Công an Huyện Nhà Bè
33
Nhà Tưởng niệm Liệt sỹ Nhà Bè
B
Hiệp Phước

Đi Phú Xuân

A
Hiệp Phước
1
Nhà Tưởng niệm Liệt sỹ Nhà Bè
2
Công an Huyện Nhà Bè
3
Chùa Phước Linh
4
Trường PTTH Long Thới
5
Ngã tư Long Hậu
6
Cầu Hiệp Phước
7
Trung tâm dạy nghề
8
Công ty may Đại Sơn
9
Chợ Bà Chồi
10
UBND Xã Long Thới
11
Công an Huyện Nhà Bè
12
Hàng Tre
13
Vòng xoay Long Thới
14
Cầu Mương Chuối
15
Cầu Mương Chuối
16
UBND Huyện Nhà Bè
17
Trường tiểu học Nguyễn Bình
18
Trường Nguyễn Bình
19
Nguyễn Bình
20
Nguyễn Bình
21
Ngã Ba Bờ Đăng
22
Công Tiến Thọ
23
Đào Tông Nguyên
24
Chùa Pháp Võ
25
Ngân hàng Agribank
26
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm
27
Trường Lâm Văn Bền
28
Công An Thị Trấn Nhà Bè
29
Nha khoa Khánh Minh
30
Chợ Phú Xuân
B
Phú Xuân

Đi Hiệp Phước

Số chuyến: 65
Thời gian chuyến: 45 phút
Thời gian hoạt động: 05:00 - 19:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:00 - 05:45
2
05:15 - 06:00
3
05:30 - 06:15
4
05:45 - 06:30
5
06:00 - 06:45
6
06:12 - 06:57
7
06:24 - 07:09
8
06:36 - 07:21
9
06:48 - 07:33
10
07:00 - 07:45
11
07:12 - 07:57
12
07:24 - 08:09
13
07:36 - 08:21
14
07:48 - 08:33
15
08:00 - 08:45
16
08:12 - 08:57
17
08:24 - 09:09
18
08:36 - 09:21
19
08:48 - 09:33
20
09:00 - 09:45
21
09:12 - 09:57
22
09:24 - 10:09
23
09:36 - 10:21
24
09:48 - 10:33
25
10:00 - 10:45
26
10:12 - 10:57
27
10:24 - 11:09
28
10:36 - 11:21
29
10:48 - 11:33
30
11:00 - 11:45
31
11:15 - 12:00
32
11:30 - 12:15
33
11:45 - 12:30
34
12:00 - 12:45
35
12:15 - 13:00
36
12:30 - 13:15
37
12:45 - 13:30
38
13:00 - 13:45
39
13:15 - 14:00
40
13:30 - 14:15
41
13:45 - 14:30
42
14:00 - 14:45
43
14:15 - 15:00
44
14:30 - 15:15
45
14:45 - 15:30
46
15:00 - 15:45
47
15:12 - 15:57
48
15:24 - 16:09
49
15:36 - 16:21
50
15:48 - 16:33
51
16:00 - 16:45
52
16:12 - 16:57
53
16:24 - 17:09
54
16:36 - 17:21
55
16:48 - 17:33
56
17:00 - 17:45
57
17:12 - 17:57
58
17:24 - 18:09
59
17:36 - 18:21
60
17:48 - 18:33
61
18:00 - 18:45
62
18:15 - 19:00
63
18:30 - 19:15
64
18:45 - 19:30
65
19:00 - 19:45

Đi Phú Xuân

Số chuyến: 65
Thời gian chuyến: 45 phút
Thời gian hoạt động: 05:00 - 19:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:00 - 05:45
2
05:15 - 06:00
3
05:30 - 06:15
4
05:45 - 06:30
5
06:00 - 06:45
6
06:12 - 06:57
7
06:24 - 07:09
8
06:36 - 07:21
9
06:48 - 07:33
10
07:00 - 07:45
11
07:12 - 07:57
12
07:24 - 08:09
13
07:36 - 08:21
14
07:48 - 08:33
15
08:00 - 08:45
16
08:12 - 08:57
17
08:24 - 09:09
18
08:36 - 09:21
19
08:48 - 09:33
20
09:00 - 09:45
21
09:12 - 09:57
22
09:24 - 10:09
23
09:36 - 10:21
24
09:48 - 10:33
25
10:00 - 10:45
26
10:12 - 10:57
27
10:24 - 11:09
28
10:36 - 11:21
29
10:48 - 11:33
30
11:00 - 11:45
31
11:15 - 12:00
32
11:30 - 12:15
33
11:45 - 12:30
34
12:00 - 12:45
35
12:15 - 13:00
36
12:30 - 13:15
37
12:45 - 13:30
38
13:00 - 13:45
39
13:15 - 14:00
40
13:30 - 14:15
41
13:45 - 14:30
42
14:00 - 14:45
43
14:15 - 15:00
44
14:30 - 15:15
45
14:45 - 15:30
46
15:00 - 15:45
47
15:12 - 15:57
48
15:24 - 16:09
49
15:36 - 16:21
50
15:48 - 16:33
51
16:00 - 16:45
52
16:12 - 16:57
53
16:24 - 17:09
54
16:36 - 17:21
55
16:48 - 17:33
56
17:00 - 17:45
57
17:12 - 17:57
58
17:24 - 18:09
59
17:36 - 18:21
60
17:48 - 18:33
61
18:00 - 18:45
62
18:15 - 19:00
63
18:30 - 19:15
64
18:45 - 19:30
65
19:00 - 19:45
Ngân hàng Agribank (2132 Huỳnh Tấn Phát)Chùa Tháp Võ (536 Huỳnh Tấn Phát)Đào Tông Nguyên (Đối diện 23/3 Huỳnh Tấn Phát)Công Tiến Thọ (15/6B Huỳnh Tấn Phát)Ngã Ba Bờ Đăng (12/8H Huỳnh Tấn Phát)Công Tiến Thọ (19/8B Huỳnh Tấn Phát)Đào Tông Nguyên (23/3 Huỳnh Tấn Phát)Chùa Pháp Võ (27/1B Huỳnh Tấn Phát)Ngân hàng Agribank (18 Huỳnh Tấn Phát)Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (2213 Huỳnh Tấn Phát)Trường Lâm Văn Bền (638 Huỳnh Tấn Phát)Công An Thị Trấn Nhà Bè (2049 Huỳnh Tấn Phát)Nha khoa Khánh Minh (1758 Huỳnh Tấn Phát)Chợ Phú Xuân (1809 Huỳnh Tấn Phát)Vòng xoay Long Thới (74 Nguyễn Văn Tạo)Hàng Tre (Đối diện 206 Nguyễn Văn Tạo)Công an Nhà Bè (Công an huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo)UBND Xã Long Thới (288 (239) Nguyễn Văn Tạo)Chợ Bà Chồi (372 (Chợ Bà Chồi) Nguyễn Văn Tạo)Công ty may Đại Sơn (482B Nguyễn Văn Tạo)Ngã tư Long Hậu (780 (116/5) Nguyễn Văn Tạo)Cầu Đồng Điền (CHVLXD Thành Công Nguyễn Văn Tạo)Trường PTTH Long Thới (Kế 280 (Cửa sắt Hoàng Cẩn) Nguyễn Văn Tạo)Chùa Phước Linh (Đối diện cửa hàng Ba Thủy Nguyễn Văn Tạo)Ngã Ba Bờ Đăng (32 Nguyễn Bình)Công an Huyện Nhà Bè (Cột điện 141P Nguyễn Văn Tạo)Nguyễn Bình (98 Nguyễn Bình)Nhà Tưởng niệm Liệt sỹ Nhà Bè (1/58A Nguyễn Văn Tạo)Nguyễn Bình (192 (13/1) Nguyễn Bình)Hiệp Phước (Bến Hiệp Phước Nguyễn Văn Tạo)Đình Đức Hưng Thạnh (243 ( Đình Đức Hưng Thạnh) Nguyễn Bình)Nhà Tưởng niệm Liệt sỹ Nhà Bè (Đối diện Nghĩa trang liệt sỹ Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo)Trường tiểu học Nguyễn Bình (Đối diện 269A (Đ/d 1/2C) Nguyễn Bình)
Công an Huyện Nhà Bè (1095 (Cầy tơ Duy Nhất) Nguyễn Văn Tạo)Kho bạc Huyện Nhà Bè (UBND Huyện Nhà Bè Nguyễn Bình)Chùa Phước Linh (1244 (Cửa sắt Ba Thủy) Nguyễn Văn Tạo)Cầu Mương Chuối (486 (17/6) Nguyễn Bình)Trường PTTH Long Thới (Kế 919 (1733) Nguyễn Văn Tạo)Cầu Bà Chiêm (578 (5/12) Nguyễn Bình)Ngã tư Long Hậu (921 Nguyễn Văn Tạo)Đối diện Bưu điện Long Thới, Nguyễn Văn Tạo (Đối diện Bưu điện Long Thới Nguyễn Văn Tạo)Công ty may Đại Sơn (334B (92) Nguyễn Văn Tạo)Trung tâm dạy nghề (568 (Đ/d Trung tâm dạy nghề Nhà Bè ) Nguyễn Văn Tạo)Chợ Bà Chồi (77 Nguyễn Văn Tạo)Cầu Hiệp Phước (718 Nguyễn Văn Tạo)UBND Xã Long Thới (Kế 205 (155) Nguyễn Văn Tạo)Cầu Hiệp Phước (635 (26) Nguyễn Văn Tạo)Công an Huyện Nhà Bè (Đối diện CA H.Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo)Trung tâm dạy nghề (189 Nguyễn Văn Tạo)Hàng Tre (91 Nguyễn Văn Tạo)Cầu Mương Chuối (303/12 (4/39) Nguyễn Bình)Vòng xoay Long Thới (24C-17 Nguyễn Văn Tạo)Cầu Mương Chuối (525 (13/4) Nguyễn Bình)UBND Huyện Nhà Bè (Đối diện UBND H.Nhà Bè Nguyễn Bình)Trường tiểu học Nguyễn Bình (Đ/d 274A (1/2) Nguyễn Bình)Trường Nguyễn Bình (247 (Trường Nguyễn Bình) Nguyễn Bình)Nguyễn Bình (290 (209-233) Nguyễn Bình)Nguyễn Bình (91 Nguyễn Bình)Ngã Ba Bờ Đăng (12/11A Nguyễn Bình)Chợ Phú Xuân (1678-1680 (26/1-26/2) Huỳnh Tấn Phát)Nha khoa Khánh Minh (1901B Huỳnh Tấn Phát)Công an Thị trấn Nhà Bè (42/7 Huỳnh Tấn Phát)Trường Lâm Văn Bền (57/4 Huỳnh Tấn Phát)Chùa Lá (4/11C Huỳnh Tấn Phát)Phú Xuân (Bến Phú Xuân Đường số 15B)