Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HNB 050] Chợ Bà Chồi, Huyện Nhà Bè

  • Mã trạm: HNB 050        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 77 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 110 Tuyến 72
Trạm chờ xe buýt HNB 050, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Nhà Bè, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chợ Bà Chồi, mã số tuyến xe buýt đến Chợ Bà Chồi, Huyện Nhà Bè
Mã số tuyến:110
Tên tuyến:Phú Xuân - Hiệp Phước
Mã số tuyến:72
Tên tuyến:Công viên 23/9 - Hiệp Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Công an huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
288 (239) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
372 (Chợ Bà Chồi) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
482B Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
334B (92) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Kế 205 (155) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
189 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
74 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Đối diện 206 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
780 (116/5) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè