Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HNB 066] Cầu Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

  • Mã trạm: HNB 066        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 718 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 110
Trạm chờ xe buýt HNB 066, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Nhà Bè, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Cầu Hiệp Phước, mã số tuyến xe buýt đến Cầu Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè
Mã số tuyến:110
Tên tuyến:Phú Xuân - Hiệp Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

780 (116/5) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
921 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
635 (26) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
288 (239) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
372 (Chợ Bà Chồi) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
482B Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
CHVLXD Thành Công Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Kế 280 (Cửa sắt Hoàng Cẩn) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Đối diện cửa hàng Ba Thủy Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
1244 (Cửa sắt Ba Thủy) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè