Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HNB 048] Công an Huyện Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

  • Mã trạm: HNB 048        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Đối diện CA H.Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 110 Tuyến 72
Trạm chờ xe buýt HNB 048, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Nhà Bè, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Công an Huyện Nhà Bè, mã số tuyến xe buýt đến Công an Huyện Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mã số tuyến:110
Tên tuyến:Phú Xuân - Hiệp Phước
Mã số tuyến:72
Tên tuyến:Công viên 23/9 - Hiệp Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện 206 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Công an huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
288 (239) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Kế 205 (155) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
91 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Trụ đèn 158 Nguyễn Hữu Thọ, Huyện Nhà Bè
Trụ đèn 176 Nguyễn Hữu Thọ, Huyện Nhà Bè
74 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
372 (Chợ Bà Chồi) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
482B Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè