Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HNB 030] Nguyễn Bình, Huyện Nhà Bè

  • Mã trạm: HNB 030        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 98 Nguyễn Bình, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 110
Trạm chờ xe buýt HNB 030, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Nhà Bè, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nguyễn Bình, mã số tuyến xe buýt đến Nguyễn Bình, Huyện Nhà Bè
Mã số tuyến:110
Tên tuyến:Phú Xuân - Hiệp Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện 23/3 Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
15/6B Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
12/8H Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
790 Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
2461 Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
19/8B Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
23/3 Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè
32 Nguyễn Bình, Huyện Nhà Bè
192 (13/1) Nguyễn Bình, Huyện Nhà Bè
243 ( Đình Đức Hưng Thạnh) Nguyễn Bình, Huyện Nhà Bè