Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [BX 71] Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè

  • Mã trạm: BX 71        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: Bến Hiệp Phước Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 110 Tuyến 72
Trạm chờ xe buýt BX 71, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Nhà Bè, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Hiệp Phước, mã số tuyến xe buýt đến Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè
Mã số tuyến:110
Tên tuyến:Phú Xuân - Hiệp Phước
Mã số tuyến:72
Tên tuyến:Công viên 23/9 - Hiệp Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

1/58A Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Đối diện Nghĩa trang liệt sỹ Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Kế 280 (Cửa sắt Hoàng Cẩn) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Đối diện cửa hàng Ba Thủy Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Cột điện 141P Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
1095 (Cầy tơ Duy Nhất) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
1244 (Cửa sắt Ba Thủy) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Kế 919 (1733) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
780 (116/5) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
CHVLXD Thành Công Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè