Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HNB 068] Trung tâm dạy nghề, Huyện Nhà Bè

  • Mã trạm: HNB 068        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 568 (Đ/d Trung tâm dạy nghề Nhà Bè ) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 110
Trạm chờ xe buýt HNB 068, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Nhà Bè, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trung tâm dạy nghề, mã số tuyến xe buýt đến Trung tâm dạy nghề, Huyện Nhà Bè
Mã số tuyến:110
Tên tuyến:Phú Xuân - Hiệp Phước

Danh sách các trạm gần bạn nhất

482B Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
334B (92) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
189 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Công an huyện Nhà Bè Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
288 (239) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
372 (Chợ Bà Chồi) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
780 (116/5) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
CHVLXD Thành Công Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Kế 280 (Cửa sắt Hoàng Cẩn) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè
Kế 919 (1733) Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè