Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng

Mã số tuyến:86
Tên tuyến:Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng
Đi Đại học Tôn Đức Thắng:
TĐH xe buýt Sài Gòn - Bến Thành A - Cầu Ông Lãnh - Cầu Ông Lãnh - Chung cư Tân Vĩnh - Trung tâm TDTT Quận 4 - Đường 15 - Đại học Cảnh sát - Đại học Tôn Đức Thắng
Đi Bến Thành:
Đại học Tôn Đức Thắng - Đại học Cảnh sát - Siêu thị Lotte - Đường 15 - Cầu Kinh Tẻ - Trung tâm TDTT Quận 4 - Chung cư Tân Vĩnh - Cầu Ông Lãnh - Bến Thành E - TĐH xe buýt Sài Gòn
Đơn vị đảm nhận:Công ty TNHH Vận tải thành phố, ĐT: (08) 38.210.621
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 7.4 km
  • Loại xe: 40 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 05:40 - 18:40
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 140 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 28 - 30 phút
  • Giãn cách chuyến: 6 - 12 phút

Đi Đại học Tôn Đức Thắng

A
TĐH xe buýt Sài Gòn
1
Bến Thành A
2
Cầu Ông Lãnh
3
Cầu Ông Lãnh
4
Chung cư Tân Vĩnh
5
Trung tâm TDTT Quận 4
6
Đường 15
7
Đại học Cảnh sát
B
Đại học Tôn Đức Thắng

Đi Bến Thành

A
Đại học Tôn Đức Thắng
1
Đại học Cảnh sát
2
Siêu thị Lotte
3
Đường 15
4
Cầu Kinh Tẻ
5
Trung tâm TDTT Quận 4
6
Chung cư Tân Vĩnh
7
Cầu Ông Lãnh
8
Bến Thành E
B
TĐH xe buýt Sài Gòn

Đi Đại học Tôn Đức Thắng

Số chuyến: 70
Thời gian chuyến: 28 - 30 phút
Thời gian hoạt động: 05:40 - 18:10
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7
1
06:00 - 06:28
2
06:20 - 06:48
3
06:35 - 07:03
4
06:50 - 07:18
5
07:05 - 07:35
6
07:25 - 07:55
7
07:50 - 08:20
8
08:15 - 08:45
9
08:40 - 09:10
10
09:05 - 09:35
11
09:30 - 10:00
12
09:55 - 10:25
13
10:20 - 10:50
14
10:45 - 11:15
15
11:05 - 11:35
16
11:25 - 11:55
17
11:45 - 12:15
18
12:05 - 12:35
19
12:25 - 12:55
20
12:45 - 13:15
21
13:05 - 13:35
22
13:30 - 14:00
23
13:55 - 14:25
24
14:20 - 14:50
25
14:45 - 15:15
26
15:05 - 15:35
27
15:25 - 15:55
28
15:45 - 16:15
29
16:05 - 16:35
30
16:25 - 16:55
31
16:45 - 17:15
32
17:05 - 17:35
33
17:25 - 17:55
34
17:45 - 18:15
35
18:00 - 18:30

Đi Bến Thành

Số chuyến: 70
Thời gian chuyến: 28 - 30 phút
Thời gian hoạt động: 06:10 - 18:40
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7
1
06:30 - 07:00
2
06:50 - 07:20
3
07:10 - 07:40
4
07:30 - 08:00
5
07:50 - 08:20
6
08:10 - 08:40
7
08:35 - 09:05
8
09:00 - 09:30
9
09:25 - 09:55
10
09:50 - 10:20
11
10:15 - 10:45
12
10:40 - 11:10
13
11:00 - 11:30
14
11:20 - 11:50
15
11:40 - 12:10
16
12:00 - 12:30
17
12:20 - 12:50
18
12:40 - 13:10
19
13:00 - 13:30
20
13:20 - 13:50
21
13:40 - 14:10
22
14:05 - 14:35
23
14:30 - 15:00
24
14:55 - 15:25
25
15:20 - 15:50
26
15:40 - 16:10
27
16:00 - 16:30
28
16:20 - 16:50
29
16:40 - 17:10
30
17:00 - 17:30
31
17:20 - 17:50
32
17:40 - 18:10
33
18:00 - 18:30
34
18:20 - 18:50
35
18:30 - 19:00
Cầu Ông Lãnh (82 - 84 Nguyễn Thái Học)Cầu Ông Lãnh (65G Nguyễn Thái Học)Bến Thành E (Bến Thành Phạm Ngũ Lão)Bến Thành A (Bến Thành Phạm Ngũ Lão)TĐH xe buýt Sài Gòn (TĐH xe buýt Sài Gòn- CV 23/9 Lê Lai)Trung tâm TDTT Quận 4 (149 Khánh Hội)Trung tâm TDTT Quận 4 (120-122 Khánh Hội)Chung cư Tân Vĩnh (202-204 Khánh Hội)Cầu Ông Lãnh (K48-K50 Hoàng Diệu)
Chung cư Tân Vĩnh (Đối diện 220 Khánh Hội)Đường 15 (2 Nguyễn Hữu Thọ)Đại học Cảnh sát (Đối diện B10 Nguyễn Hữu Thọ)Đại học Cảnh sát (Đối diện 36 Nguyễn Hữu Thọ)Siêu thị Lotte (Siêu thị Lotte Nguyễn Hữu Thọ)Đường 15 (458B Nguyễn Hữu Thọ)Cầu Kinh Tẻ (Đối diện 44/9 Nguyễn Hữu Thọ)Đại học Tôn Đức Thắng (ĐẦU BẾN TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG Nguyễn Hữu Thọ)