Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược

Mã số tuyến:79
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược
Đi Đền Bến Dược:
Bến xe Củ Chi - Quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15 - Khu di tích lịch sử Bến Dược.
Đi Bến xe Củ Chi:
Khu di tích lịch sử Bến Dược-Tỉnh lộ 15- Nguyễn Thị Rành- Quốc lộ 22- Bến xe Củ Chi
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã vận tải xe buýt và du lịch Quyết Tiến, ĐT: (08) 38.100.647
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 25 km
  • Loại xe: 46 - 80 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 05:30 - 17:30
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 70 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 45 phút
  • Giãn cách chuyến: 20 - 25 phút

Đi Đền Bến Dược

A
Bến xe Củ Chi
1
Bến xe Củ Chi
2
Bệnh viện Củ Chi
3
Quốc lộ 22
4
Trường tiểu học Liên Minh Công Nông
5
Ngã 3 Trung Viết
6
Trạm Trung Viết
7
Ngã tư Xóm Mới - Tỉnh lộ 2
8
Ngã 3 Bàu Chứa
9
Trạm Bàu Chứa
10
Ngã tư Nhuận Đức
11
Xã Nhuận Đức
12
Trường tiều học Nhuận Đức 2
13
Ngã 3 Canh Lý
14
Xóm mới An Nhơn Tây
15
Lô 6 An Nhơn Tây
16
Trạm Bàu Đưng
17
Ngã tư Bàu Đưng
18
Trạm Phú Nhuận
19
Trại cưa Minh Khôi
20
Ngã 3 Hố Bò
21
Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15
22
Xã Phú Mỹ Hưng
23
Ngã 3 Đền Bến Dược
B
Bến Dược

Đi Bến xe Củ Chi

A
Bến Dược
1
Ngã 3 Đền Bến Dược
2
Cầu Lai Thai
3
Xã Phú Mỹ Hưng
4
Ngã 3 Tỉnh lộ 15
5
Ngã 3 Hố Bò
6
Trại cưa Minh Khôi
7
Phú Nhuận
8
Ngã tư An Nhơn Tây
9
Ngã tư Bàu Đưng
10
Trạm Bàu Đưng
11
Lô 6 An Nhơn Tây
12
Ngã 4 Xóm mới An Nhơn Tây
13
Ngã 3 Canh Lý
14
Trường tiều học Nhuận Đức 2
15
Xã Nhuận Đức
16
Ngã tư Nhuận Đức
17
Trạm Bàu Chứa
18
Ngã 3 Bàu Chứa
19
Ngã tư Xóm Mới - Tỉnh lộ 2
20
Trạm Trung Viết
21
Ngã 3 Trung Viết
22
Trường tiểu học Liên Minh Công Nông
23
Bệnh viện Củ Chi
24
Bệnh viện Củ Chi
B
Bến xe Củ Chi

Đi Đền Bến Dược

Số chuyến: 35
Thời gian chuyến: 45 phút
Thời gian hoạt động: 05:30 - 17:30
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:30 - 06:15
2
05:50 - 06:35
3
06:10 - 06:55
4
06:30 - 07:15
5
06:50 - 07:35
6
07:10 - 07:55
7
07:30 - 08:15
8
07:50 - 08:35
9
08:10 - 08:55
10
08:30 - 09:15
11
08:50 - 09:35
12
09:10 - 09:55
13
09:30 - 10:15
14
09:50 - 10:35
15
10:10 - 10:55
16
10:30 - 11:15
17
10:50 - 11:35
18
11:10 - 11:55
19
11:30 - 12:15
20
11:55 - 12:40
21
12:20 - 13:05
22
12:45 - 13:30
23
13:10 - 13:55
24
13:35 - 14:20
25
14:00 - 14:45
26
14:25 - 15:10
27
14:50 - 15:35
28
15:10 - 15:55
29
15:30 - 16:15
30
15:50 - 16:35
31
16:10 - 16:55
32
16:30 - 17:15
33
16:50 - 17:35
34
17:10 - 17:55
35
17:30 - 18:15

Đi Bến xe Củ Chi

Số chuyến: 35
Thời gian chuyến: 45 phút
Thời gian hoạt động: 05:30 - 17:30
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:30 - 06:15
2
05:50 - 06:35
3
06:10 - 06:55
4
06:30 - 07:15
5
06:50 - 07:35
6
07:10 - 07:55
7
07:30 - 08:15
8
07:50 - 08:35
9
08:10 - 08:55
10
08:30 - 09:15
11
08:50 - 09:35
12
09:10 - 09:55
13
09:30 - 10:15
14
09:50 - 10:35
15
10:10 - 10:55
16
10:30 - 11:15
17
10:50 - 11:35
18
11:10 - 11:55
19
11:30 - 12:15
20
11:55 - 12:40
21
12:20 - 13:05
22
12:45 - 13:30
23
13:10 - 13:55
24
13:35 - 14:20
25
14:00 - 14:45
26
14:25 - 15:10
27
14:50 - 15:35
28
15:10 - 15:55
29
15:30 - 16:15
30
15:50 - 16:35
31
16:10 - 16:55
32
16:30 - 17:15
33
16:50 - 17:35
34
17:10 - 17:55
35
17:30 - 18:15
Bến xe Củ Chi (926 Quốc lộ 22)Bệnh viện Củ Chi (18 Quốc lộ 22)Quốc lộ 22 (Đối diện số 1 Nguyễn Thị Rành)Trường tiểu học Liên Minh Công Nông (Trường tiểu học Liên Minh Công Nông Nguyễn Thị Rành)Ngã 3 Trung Viết (112 Nguyễn Thị Rành)Trạm Trung Viết (194 Nguyễn Thị Rành)Ngã tư Xóm Mới - Tỉnh lộ 2 (Đối diện 337 Nguyễn Thị Rành)Ngã 3 Bàu Chứa (Đối diện 401 Nguyễn Thị Rành)Trạm Bàu Chứa (500 Nguyễn Thị Rành)Ngã tư Nhuận Đức (580 Nguyễn Thị Rành)Xã Nhuận Đức (606 Nguyễn Thị Rành)Trường tiều học Nhuận Đức 2 (688 Nguyễn Thị Rành)Ngã 3 Canh Lý (778 Nguyễn Thị Rành)Xóm mới An Nhơn Tây (856 Nguyễn Thị Rành)Lô 6 An Nhơn Tây (980B Nguyễn Thị Rành)Trạm Bàu Đưng (1084 Nguyễn Thị Rành)Ngã tư Bàu Đưng (Đối diện cột điện 78 Nguyễn Thị Rành)Trạm Phú Nhuận (1188A Nguyễn Thị Rành)Trại cưa Minh Khôi (1284 Nguyễn Thị Rành)Ngã 3 Hố Bò (Đối diện 1493A Nguyễn Thị Rành)Bến Dược (ĐẦU BẾN BẾN DƯỢC Tỉnh lộ 15)Ngã 3 Hố Bò (1477 Nguyễn Thị Rành)Trại cưa Minh Khôi (1343 Nguyễn Thị Rành)Phú Nhuận (Đối diện 1180 Nguyễn Thị Rành)Ngã tư An Nhơn Tây (Ngã tư An Nhơn Tây Nguyễn Thị Rành)
Ngã tư Bàu Đưng (1149 Nguyễn Thị Rành)Trạm Bàu Đưng (1047A Nguyễn Thị Rành)Lô 6 An Nhơn Tây (945 Nguyễn Thị Rành)Ngã 4 Xóm mới An Nhơn Tây (847B Nguyễn Thị Rành)Ngã 3 Canh Lý (573 Nguyễn Thị Rành)Trường tiều học Nhuận Đức 2 (657 Nguyễn Thị Rành)Xã Nhuận Đức (Đối diện 572 Nguyễn Thị Rành)Ngã tư Nhuận Đức (511 Nguyễn Thị Rành)Trạm Bàu Chứa (Đối diện 436 Nguyễn Thị Rành)Ngã 3 Bàu Chứa (313 Nguyễn Thị Rành)Ngã tư Xóm Mới - Tỉnh lộ 2 (207 Nguyễn Thị Rành)Trạm Trung Viết (143 Nguyễn Thị Rành)Ngã 3 Trung Viết (53 Nguyễn Thị Rành)Trường tiểu học Liên Minh Công Nông (3 (trường Liên Minh Công Nông) Nguyễn Thị Rành)Bệnh viện Củ Chi (991 Quốc lộ 22)Bệnh viện Củ Chi (907 Quốc lộ 22)Bến xe Củ Chi (Bến xe Củ Chi Quốc lộ 22)Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15 (Đối diện 1873 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xã Phú Mỹ Hưng (1832 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã 3 Đền Bến Dược (2056 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã 3 Đền Bến Dược (2185 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Cầu Lai Thai (2045 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xã Phú Mỹ Hưng (1979 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã 3 Tỉnh lộ 15 (1833 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)