Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long

Mã số tuyến:47
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long
Đi Hưng Long:
Bến xe Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ - Tháp Mười - Hải Thượng Lãn Ông - Cầu Chà Và - Cao Xuân Dục - Tùng Thiện Vương - Quốc lộ 50 - Hương lộ 11 - Bến Hưng Long
Đi Bến xe Chợ Lớn:
Bến Hưng Long - Hương lộ 11 - Quốc Lộ 50 - Tùng Thiện Vương - Cầu Chà Và - Hải Thượng Lãng Ông - Quay đầu - Hải Thượng Lãng Ông - Lê Quang Sung - Trang Tử - Ga Chợ Lớn A
Đơn vị đảm nhận:Liên hiệp hợp tác xã vận tải thành phố, ĐT: (08) 39.716.720
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 17.8 km
  • Loại xe: 55 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 04:00 - 18:50
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 184 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 50 phút
  • Giãn cách chuyến: 8 - 10 phút

Đi Hưng Long

A
Bến xe Chợ Lớn
1
Chu Văn An
2
Tháp Mười
3
Chợ Kim Biên
4
Tùng Thiện Vương
5
Chùa Pháp Quang
6
Bùi Minh Trực
7
Bến xe Quận 8
8
Chùa Linh Sơn
9
Mầm non Ánh Dương
10
Ngân hàng Nam Á
11
Bình Hưng
12
Nguyễn Văn Linh
13
Trường tiều học Bình Hưng
14
Chùa An Hòa
15
Mầm non Anh Việt
16
Mầm non Anh Việt
17
Xăng dầu Phong Phú
18
Chùa Thiện Phước
19
Trung tâm tư vấn đào tạo Úc Mỹ
20
Trạm xăng Kim Quang
21
Trịnh Quang Nghị
22
Trường Tiểu học Phong Phú
23
Trường chuyên biệt Rạng Đông
24
Đình Chánh An Phú
25
Công ty Hồng Nhất
26
Trường THCS Đa Phước
27
Nghĩa trang Đa Phước
28
Đường liên Ấp 1-2
29
Chùa Linh Hòa
30
Linh Hòa Tự
31
Chùa Tam Bửu
32
Chùa Phước Hội
33
Cầu Ông Thìn
34
Trạm xăng Hoàng Thái
35
Hoàng Thái Mart
B
Hưng Long

Đi Bến xe Chợ Lớn

A
Hưng Long
1
Nhà máy Kizunai
2
Hoàng Thái Mart
3
Trạm xăng Hoàng Thái
4
Cầu Ông Thìn
5
Chùa Phước Hội
6
Chùa Tam Bửu
7
Chùa Linh Hòa
8
Đường liên Ấp 1-2
9
Nghĩa trang Đa Phước
10
Trường THCS Đa Phước
11
Công ty Hồng Nhất
12
Đình Chánh An Phú
13
Trường chuyên biệt Rạng Đông
14
Trường tiểu học Phong Phú
15
Trịnh Quang Nghị
16
Trạm xăng Kim Quang
17
Trung tâm tư vấn đào tạo Úc Mỹ
18
Chùa Thiện Phước
19
Xăng dầu Phong Phú
20
Mầm non Anh Việt
21
Chùa Ân Hòa
22
Văn phòng Ấp 3
23
Chùa Thiên Trì
24
Bình Hưng
25
Giáo xứ Bình Hưng
26
Trạm xăng SaiGon Petro
27
Công an Bình Hưng
28
Bến xe Quận 8
29
Bùi Minh Trực
30
Cầu Nhị Thiên Đường
31
Tùng Thiện Vương
32
Chợ Xóm Củi
33
Hải Thượng Lãn Ông
34
Chợ Kim Biên
B
Bến xe Chợ Lớn

Đi Hưng Long

Số chuyến: 92
Thời gian chuyến: 50 phút
Thời gian hoạt động: 05:10 - 18:50
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:10 - 06:00
2
05:20 - 06:10
3
05:30 - 06:20
4
05:40 - 06:30
5
05:50 - 06:40
6
06:00 - 06:50
7
06:10 - 07:00
8
06:19 - 07:09
9
06:28 - 07:18
10
06:37 - 07:27
11
06:46 - 07:36
12
06:54 - 07:44
13
07:02 - 07:52
14
07:10 - 08:00
15
07:18 - 08:08
16
07:26 - 08:16
17
07:34 - 08:24
18
07:42 - 08:32
19
07:51 - 08:41
20
08:00 - 08:50
21
08:09 - 08:59
22
08:18 - 09:08
23
08:27 - 09:17
24
08:36 - 09:26
25
08:45 - 09:35
26
08:54 - 09:44
27
09:03 - 09:53
28
09:12 - 10:02
29
09:21 - 10:11
30
09:30 - 10:20
31
09:39 - 10:29
32
09:48 - 10:38
33
09:57 - 10:47
34
10:06 - 10:56
35
10:15 - 11:05
36
10:24 - 11:14
37
10:33 - 11:23
38
10:42 - 11:32
39
10:51 - 11:41
40
11:00 - 11:50
41
11:09 - 11:59
42
11:18 - 12:08
43
11:27 - 12:17
44
11:36 - 12:26
45
11:45 - 12:35
46
11:54 - 12:44
47
12:03 - 12:53
48
12:12 - 13:02
49
12:21 - 13:11
50
12:30 - 13:20
51
12:39 - 13:29
52
12:48 - 13:38
53
12:57 - 13:47
54
13:06 - 13:56
55
13:15 - 14:05
56
13:24 - 14:14
57
13:33 - 14:23
58
13:42 - 14:32
59
13:51 - 14:41
60
14:00 - 14:50
61
14:09 - 14:59
62
14:18 - 15:08
63
14:27 - 15:17
64
14:36 - 15:26
65
14:45 - 15:35
66
14:54 - 15:44
67
15:03 - 15:53
68
15:12 - 16:02
69
15:21 - 16:11
70
15:30 - 16:20
71
15:40 - 16:30
72
15:50 - 16:40
73
16:00 - 16:50
74
16:10 - 17:00
75
16:20 - 17:10
76
16:30 - 17:20
77
16:38 - 17:28
78
16:46 - 17:36
79
16:54 - 17:44
80
17:02 - 17:52
81
17:10 - 18:00
82
17:18 - 18:08
83
17:26 - 18:16
84
17:34 - 18:24
85
17:42 - 18:32
86
17:50 - 18:40
87
18:00 - 18:50
88
18:10 - 19:00
89
18:20 - 19:10
90
18:30 - 19:20
91
18:40 - 19:30
92
18:50 - 19:40

Đi Bến xe Chợ Lớn

Số chuyến: 92
Thời gian chuyến: 50 phút
Thời gian hoạt động: 04:00 - 17:40
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
04:00 - 04:50
2
04:10 - 05:00
3
04:20 - 05:10
4
04:30 - 05:20
5
04:40 - 05:30
6
04:50 - 05:40
7
05:00 - 05:50
8
05:09 - 05:59
9
05:18 - 06:08
10
05:27 - 06:17
11
05:36 - 06:26
12
05:44 - 06:34
13
05:52 - 06:42
14
06:00 - 06:50
15
06:08 - 06:58
16
06:16 - 07:06
17
06:24 - 07:14
18
06:32 - 07:22
19
06:41 - 07:31
20
06:50 - 07:40
21
06:59 - 07:49
22
07:08 - 07:58
23
07:17 - 08:07
24
07:26 - 08:16
25
07:35 - 08:25
26
07:44 - 08:34
27
07:53 - 08:43
28
08:02 - 08:52
29
08:11 - 09:01
30
08:20 - 09:10
31
08:29 - 09:19
32
08:38 - 09:28
33
08:47 - 09:37
34
08:56 - 09:46
35
09:05 - 09:55
36
09:14 - 10:04
37
09:23 - 10:13
38
09:32 - 10:22
39
09:41 - 10:31
40
09:50 - 10:40
41
09:59 - 10:49
42
10:08 - 10:58
43
10:17 - 11:07
44
10:26 - 11:16
45
10:35 - 11:25
46
10:44 - 11:34
47
10:53 - 11:43
48
11:02 - 11:52
49
11:11 - 12:01
50
11:20 - 12:10
51
11:29 - 12:19
52
11:38 - 12:28
53
11:47 - 12:37
54
11:56 - 12:46
55
12:05 - 12:55
56
12:14 - 13:04
57
12:23 - 13:13
58
12:32 - 13:22
59
12:41 - 13:31
60
12:50 - 13:40
61
12:59 - 13:49
62
13:08 - 13:58
63
13:17 - 14:07
64
13:26 - 14:16
65
13:35 - 14:25
66
13:44 - 14:34
67
13:53 - 14:43
68
14:02 - 14:52
69
14:11 - 15:01
70
14:20 - 15:10
71
14:30 - 15:20
72
14:40 - 15:30
73
14:50 - 15:40
74
15:00 - 15:50
75
15:10 - 16:00
76
15:20 - 16:10
77
15:28 - 16:18
78
15:36 - 16:26
79
15:44 - 16:34
80
15:52 - 16:42
81
16:00 - 16:50
82
16:08 - 16:58
83
16:16 - 17:06
84
16:24 - 17:14
85
16:32 - 17:22
86
16:40 - 17:30
87
16:50 - 17:40
88
17:00 - 17:50
89
17:10 - 18:00
90
17:20 - 18:10
91
17:30 - 18:20
92
17:40 - 18:30
Hưng Long (ĐẦU BẾN HƯNG LONG Quốc lộ 50)Chùa Linh Sơn (A6/17 Quốc lộ 50)Mầm non Ánh Dương (A11/07 Quốc lộ 50)Ngân hàng Nam Á (A13/1A Quốc lộ 50)Bình Hưng (B2/21 Quốc lộ 50)Bình Hưng (B17/24 Quốc lộ 50)Giáo xứ Bình Hưng (A18/16 Quốc lộ 50)Trạm xăng SaiGon Petro (A24/20B Quốc lộ 50)Công an Bình Hưng (A27/13 Quốc lộ 50)Nguyễn Văn Linh (B4/13 Quốc lộ 50)Trường tiều học Bình Hưng (B6/19 Quốc lộ 50)Chùa An Hòa (B8/31 Quốc lộ 50)Mầm non Anh Việt (E11/307 Quốc lộ 50)Mầm non Anh Việt (E2/46 Quốc lộ 50)Xăng dầu Phong Phú (E4/106 Quốc lộ 50)Chùa Thiện Phước (E5/142 Quốc lộ 50)Trung tâm tư vấn đào tạo Úc Mỹ (Đối diện E8/215 Quốc lộ 50)Trạm xăng Kim Quang (D7/203 Quốc lộ 50)Trịnh Quang Nghị (D10/281 Quốc lộ 50)Trường Tiểu học Phong Phú (B5/126 Quốc lộ 50)Trường chuyên biệt Rạng Đông (A2/33 Quốc lộ 50)Đình Chánh An Phú (A4/94 Quốc lộ 50)Công ty Hồng Nhất (E7/194 Quốc lộ 50)Trường THCS Đa Phước (E11/323 Quốc lộ 50)Nghĩa trang Đa Phước (D16/460A2 Quốc lộ 50)Đường liên Ấp 1-2 (A14/396 Quốc lộ 50)Chùa Linh Hòa (D9/261/1A Quốc lộ 50)Linh Hòa Tự (D9/264A Quốc lộ 50)Chùa Tam Bửu (D8/238/8 Quốc lộ 50)Chùa Phước Hội (D7/221A Quốc lộ 50)Cầu Ông Thìn (A8/22A Quốc lộ 50)Trạm xăng Hoàng Thái (D7/23A Quốc lộ 50)Hoàng Thái Mart (Đối diện B8/33B6 Quốc lộ 50)Nhà máy Kizunai (B8/33B6 Quốc lộ 50)Hoàng Thái Mart (Hoàng Thái Mart Quốc lộ 50)Trạm xăng Hoàng Thái (Đối diện D8A/34 Quốc lộ 50)
Cầu Ông Thìn (A11/32 Quốc lộ 50)Chùa Phước Hội (B7/177 Quốc lộ 50)Chùa Tam Bửu (B2/63/1 Quốc lộ 50)Chùa Linh Hòa (B2/35A Quốc lộ 50)Đường liên Ấp 1-2 (A8/240A Quốc lộ 50)Nghĩa trang Đa Phước (Đối diện D14/407 Quốc lộ 50)Trường THCS Đa Phước (E11/323 Quốc lộ 50)Công ty Hồng Nhất (A1/6 Quốc lộ 50)Đình Chánh An Phú (A6/183 Quốc lộ 50)Trường chuyên biệt Rạng Đông (A12/363 Quốc lộ 50)Trường tiểu học Phong Phú (Trường tiểu học Phong Phú Quốc lộ 50)Trịnh Quang Nghị (D3/65 Quốc lộ 50)Trạm xăng Kim Quang (E8/212M Quốc lộ 50)Trung tâm tư vấn đào tạo Úc Mỹ (E8/214A Quốc lộ 50)Chùa Thiện Phước (E9/251 Quốc lộ 50)Xăng dầu Phong Phú (E10/288 Quốc lộ 50)Mầm non Anh Việt (E11/304C Quốc lộ 50)Chùa Ân Hòa (B10/7 Quốc lộ 50)Văn phòng Ấp 3 (B13/118 Quốc lộ 50)Chùa Thiên Trì (B15/20 Quốc lộ 50)Hải Thượng Lãn Ông (210-212 Hải Thượng Lãn Ông)Chợ Kim Biên (5 Trang Tử)Bến xe Chợ Lớn (GA HKXB CHO LON Lê Quang Sung)Chợ Kim Biên (11-12 Hải Thượng Lãn Ông)Chu Văn An (27 Tháp Mười)Tháp Mười (13C-13D Tháp Mười)Bến xe Quận 8 (328-330 Quốc lộ 50)Bùi Minh Trực (193 Quốc lộ 50)Cầu Nhị Thiên Đường (81 Quốc lộ 50)Tùng Thiện Vương (487 Tùng Thiện Vương)Chợ Xóm Củi (337 Tùng Thiện Vương)Bến xe Quận 8 (407 Quốc lộ 50)Tùng Thiện Vương (388 Tùng Thiện Vương)Chùa Pháp Quang (100 Quốc lộ 50)Bùi Minh Trực (224 Quốc lộ 50)