Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Tân Quy - Bến Súc

Mã số tuyến:70
Tên tuyến:Tân Quy - Bến Súc
Đi Bến Súc:
Bến xe Tân Quy - Tỉnh lộ 8 - Tỉnh lộ 15 - Bến xe buýt Bến Súc.
Đi Tân Quy:
Bến xe buýt Bến Súc - Tỉnh lộ 15 - Tỉnh lộ 8 - Bến xe Tân Quy
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã vận tải xe buýt và du lịch Quyết Tiến, ĐT: (08) 38.100.647
Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 25.65 km
  • Loại xe: 29 - 80 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 04:00 - 20:20
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 134 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 60 phút
  • Giãn cách chuyến: 12 - 15 phút

Đi Bến Súc

A
Bến xe Tân Quy
1
Trường PTTH Tân Phú Trung
2
Ngã tư Tân Quy
3
Chùa Pháp Bửu
4
Bàu Trâm
5
Láng The
6
Thạnh An
7
Cầu Bến Nẩy
8
Nguyễn Thị Bâng
9
Nguyễn Văn Khạ
10
Ấp An Hòa
11
Cây Trắc
12
Phú An
13
Bùi Thị Điệt
14
Bùi Thị Đẹt
15
Bùi Thị Đẹt
16
trường tiểu học Nhuận Đức
17
Xăng dầu Tân Phong
18
Địa đạo Bến Đình
19
Trường Thiếu Sinh Quân
20
Cây Gõ
21
Xã An Nhơn Tây
22
Nhà văn hóa Cụm An Nhơn Tây
23
Nghĩa trang An Nhơn Tây
24
Nguyễn Văn Tiệp
25
Đường 787
26
Xã An Phú
27
Công ty bò sửa An Phú
28
Đối diện 1567
29
Phú Bình
30
Ngã 3 Cây Gõ
31
Ngã 3 Nguyễn Thị Rành
32
Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15
33
Xã Phú Mỹ Hưng
34
Cầu Lai Thai
35
Ngã 3 Đền Bến Dược
B
Bến xe buýt Bến Súc

Đi Tân Quy

A
Bến xe buýt Bến Súc
1
Ngã 3 Đền Bến Dược
2
Cầu Lai Thai
3
Xã Phú Mỹ Hưng
4
Ngã 3 Tỉnh lộ 15
5
Ngã 3 Nguyễn Thị Rành
6
Ngã 3 Cây Gỗ
7
Phú Bình
8
Xã An Phú
9
Công ty bò sửa An Phú
10
Một thoáng Việt Nam
11
Đường 787
12
Nguyễn Văn Tiệp
13
Nghĩa trang An Nhơn Tây
14
Ngã tư An Nhơn Tây
15
Xã An Nhơn Tây
16
Cây Gõ
17
Trường Thiếu Sinh Quân
18
Địa đạo Bến Đình
19
Xăng dầu Tân Phong
20
Trường tiều học Nhuận Đức
21
Bùi Thị Đẹt
22
Bùi Thị Đẹt
23
Bùi Thị Điệt
24
Phú An
25
Cây Trắc
26
Nhà thờ Phú Hòa Đông
27
Trường tiểu học Phú Hòa Đông
28
Nguyễn Thị Nê
29
1203 (Cừ tràm Năm Hồng)
30
Đá hoa cương
31
Láng The
32
(Citimart Sài Gòn)
33
Ngã tư Tân Quy
B
Bến xe Tân Quy

Đi Bến Súc

Số chuyến: 67
Thời gian chuyến: 60 phút
Thời gian hoạt động: 05:30 - 20:20
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:30 - 06:30
2
05:45 - 06:45
3
06:00 - 07:00
4
06:15 - 07:15
5
06:30 - 07:30
6
06:42 - 07:42
7
06:54 - 07:54
8
07:06 - 08:06
9
07:18 - 08:18
10
07:30 - 08:30
11
07:42 - 08:42
12
07:54 - 08:54
13
08:06 - 09:06
14
08:21 - 09:21
15
08:36 - 09:36
16
08:51 - 09:51
17
09:06 - 10:06
18
09:21 - 10:21
19
09:36 - 10:36
20
09:48 - 10:48
21
10:00 - 11:00
22
10:12 - 11:12
23
10:24 - 11:24
24
10:36 - 11:36
25
10:48 - 11:48
26
11:00 - 12:00
27
11:12 - 12:12
28
11:27 - 12:27
29
11:42 - 12:42
30
11:57 - 12:57
31
12:12 - 13:12
32
12:27 - 13:27
33
12:42 - 13:42
34
12:57 - 13:57
35
13:12 - 14:12
36
13:27 - 14:27
37
13:42 - 14:42
38
13:57 - 14:57
39
14:12 - 15:12
40
14:24 - 15:24
41
14:36 - 15:36
42
14:48 - 15:48
43
15:00 - 16:00
44
15:12 - 16:12
45
15:24 - 16:24
46
15:39 - 16:39
47
15:51 - 16:51
48
16:03 - 17:03
49
16:15 - 17:15
50
16:27 - 17:27
51
16:39 - 17:39
52
16:51 - 17:51
53
17:03 - 18:03
54
17:15 - 18:15
55
17:27 - 18:27
56
17:39 - 18:39
57
17:51 - 18:51
58
18:05 - 19:05
59
18:20 - 19:20
60
18:35 - 19:35
61
18:50 - 19:50
62
19:05 - 20:05
63
19:20 - 20:20
64
19:35 - 20:35
65
19:50 - 20:50
66
20:05 - 21:05
67
20:20 - 21:20

Đi Tân Quy

Số chuyến: 67
Thời gian chuyến: 60 phút
Thời gian hoạt động: 04:00 - 18:30
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
04:00 - 05:00
2
04:15 - 05:15
3
04:30 - 05:30
4
04:45 - 05:45
5
05:00 - 06:00
6
05:12 - 06:12
7
05:24 - 06:24
8
05:36 - 06:36
9
05:48 - 06:48
10
06:00 - 07:00
11
06:12 - 07:12
12
06:24 - 07:24
13
06:36 - 07:36
14
06:48 - 07:48
15
07:00 - 08:00
16
07:12 - 08:12
17
07:24 - 08:24
18
07:36 - 08:36
19
07:48 - 08:48
20
08:03 - 09:03
21
08:18 - 09:18
22
08:33 - 09:33
23
08:48 - 09:48
24
09:03 - 10:03
25
09:18 - 10:18
26
09:33 - 10:33
27
09:48 - 10:48
28
10:00 - 11:00
29
10:12 - 11:12
30
10:24 - 11:24
31
10:36 - 11:36
32
10:48 - 11:48
33
11:00 - 12:00
34
11:12 - 12:12
35
11:27 - 12:27
36
11:42 - 12:42
37
11:57 - 12:57
38
12:12 - 13:12
39
12:27 - 13:27
40
12:42 - 13:42
41
12:57 - 13:57
42
13:12 - 14:12
43
13:27 - 14:27
44
13:42 - 14:42
45
13:57 - 14:57
46
14:09 - 15:09
47
14:21 - 15:21
48
14:33 - 15:33
49
14:45 - 15:45
50
14:57 - 15:57
51
15:09 - 16:09
52
15:21 - 16:21
53
15:33 - 16:33
54
15:45 - 16:45
55
15:57 - 16:57
56
16:09 - 17:09
57
16:21 - 17:21
58
16:33 - 17:33
59
16:45 - 17:45
60
16:57 - 17:57
61
17:09 - 18:09
62
17:21 - 18:21
63
17:33 - 18:33
64
17:45 - 18:45
65
18:00 - 19:00
66
18:15 - 19:15
67
18:30 - 19:30
Bến xe Tân Quy (Bến xe Tân Quy Tỉnh lộ 8, Củ Chi)Trường PTTH Tân Phú Trung (749 Tỉnh lộ 8, Củ Chi)Ngã tư Tân Quy (1044 (46-47) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Chùa Pháp Bửu (1112 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Bàu Trâm (1152 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Láng The (1206 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Thạnh An (Đối diện 375 (575) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Cầu Bến Nẩy (Đối diện 1203 (HTX Cây trồng Minh Khoa) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nguyễn Thị Bâng (42 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nguyễn Văn Khạ (108 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ấp An Hòa (236-238 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Cây Trắc (Đối diện 401 (366) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Phú An (394 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Bùi Thị Điệt (483 (Đối diện 483) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Bùi Thị Đẹt (452A Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Bùi Thị Đẹt (Kế 476A Tỉnh lộ 15 Củ Chi)trường tiểu học Nhuận Đức (Đối diện trường tiểu học Nhuận Đức Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xăng dầu Tân Phong (608 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Địa đạo Bến Đình (654 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Trường Thiếu Sinh Quân (Trường Thiếu Sinh Quân Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Cây Gõ (820 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xã An Nhơn Tây (890 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nhà văn hóa Cụm An Nhơn Tây (Đối diện 1029 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nghĩa trang An Nhơn Tây (35A (Kế 1020) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nguyễn Văn Tiệp (1070-1072 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Đường 787 (1154 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xã An Phú (1242 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Công ty bò sửa An Phú (1360 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Đối diện 1567 (Đối diện 1567 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Phú Bình (1532 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã 3 Cây Gõ (Kế 1656 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã 3 Nguyễn Thị Rành (1686 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nguyễn Thị Rành - Tỉnh lộ 15 (Đối diện 1873 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xã Phú Mỹ Hưng (1832 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Cầu Lai Thai (1928-1930 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)
Ngã 3 Đền Bến Dược (2056 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Bến xe buýt Bến Súc (Bến xe buýt Bến Súc Tỉnh lộ 15)Ngã 3 Đền Bến Dược (2185 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Cầu Lai Thai (2045 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xã Phú Mỹ Hưng (1979 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã 3 Tỉnh lộ 15 (1833 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã 3 Nguyễn Thị Rành (1799 (Đối diện 1694) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã 3 Cây Gỗ (1771 (1171) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Phú Bình (1645-1647 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xã An Phú (1561 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Công ty bò sửa An Phú (1467-1469 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Một thoáng Việt Nam (1329 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Đường 787 (1239 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nguyễn Văn Tiệp (112 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nghĩa trang An Nhơn Tây (1109 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã tư An Nhơn Tây (20-22 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xã An Nhơn Tây (Đối diện 872 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Cây Gõ (911A Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Trường Thiếu Sinh Quân (Trường Thiếu Sinh Quân Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Địa đạo Bến Đình (Cột điện ANT 116b Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Xăng dầu Tân Phong (667 (Xăng dầu Tân Phong) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Trường tiều học Nhuận Đức (599 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Bùi Thị Đẹt (529 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Bùi Thị Đẹt (501 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Bùi Thị Điệt (483 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Phú An (431-433 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Cây Trắc (395 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nhà thờ Phú Hòa Đông (257A (Đối diện 254) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Trường tiểu học Phú Hòa Đông (91D Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Nguyễn Thị Nê (51 (223) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)1203 (Cừ tràm Năm Hồng) (Đối diện vựa cừ tràm Năm Hồng Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Đá hoa cương (Kế 373 Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Láng The (339 (321) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)(Citimart Sài Gòn) (263 Citimart Sài Gòn Tỉnh lộ 15 Củ Chi)Ngã tư Tân Quy (179 (171-173) Tỉnh lộ 15 Củ Chi)