Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Tuyến xe buýt Bến xe Củ Chi - Bố Heo

Mã số tuyến:107
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - Bố Heo
Đi Bố Heo:
Bến xe Củ Chi - Bến xe Củ Chi - Bệnh viện Củ Chi - Trạm xăng - Nhà máy Sinh hóa Củ Chi - Trạm xăng Phước Hiệp 1 - Trạm y tế Nguyễn Thị Rành - Ngã 3 Ba Sa - Cây xăng Phước Thạnh 2 - UBND xã Phước Thạnh - Chợ Phước Thạnh - Trường tiểu học An Phước - Quán 777 - Kinh Đông - Xưởng Cưa - Ngã 3 Đất Đỏ - Ngã tư Lào Táo - Vật liệu xây dựng Thanh Hiền - Điện tử Hoàn - Kênh Đông - Biogas Computer - Trạm cuối Củ Chi - Bố Heo
Đi Bến xe Củ Chi:
Bố Heo - Bố Heo - Biogas Computer - Kênh Đông - Điện tử Hoàn - Vật liệu xây dựng Thanh Hiền - Cửa hàng Khánh Trung - Ngã tư Lào Táo - Ngã 3 Đất Đỏ - Xưởng Cưa - Kinh Đông - trường tiểu học An Phước - Trạm y tế xã Phước Thạnh - Xã Phước Hiệp - Trường tiểu học Phước Hiệp - Ngã 3 Cây Trôm - Cây xăng Phước Hiệp 1 - Công ty sinh hóa Củ Chi - Ngã 3 Nguyễn Thị Rành - Bệnh viện Củ Chi - Bệnh viện Củ Chi - Bến xe Củ Chi
Đơn vị đảm nhận:Hợp tác xã vận tải 19/5, ĐT: (08) 37.130.711
  • Loại hình hoạt động: Phổ thông - Có trợ giá
  • Cự ly: 15.6 km
  • Loại xe: 22 - 40 chỗ
  • Thời gian hoạt động: 05:00 - 19:00
  • Giá vé:
  • Số chuyến: 64 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 30 phút
  • Giãn cách chuyến: 20 - 30 phút

Đi Bố Heo

A
Bến xe Củ Chi
1
Bến xe Củ Chi
2
Bệnh viện Củ Chi
3
Trạm xăng
4
Nhà máy Sinh hóa Củ Chi
5
Trạm xăng Phước Hiệp 1
6
Trạm y tế Nguyễn Thị Rành
7
Ngã 3 Ba Sa
8
Cây xăng Phước Thạnh 2
9
UBND xã Phước Thạnh
10
Chợ Phước Thạnh
11
Trường tiểu học An Phước
12
Quán 777
13
Kinh Đông
14
Xưởng Cưa
15
Ngã 3 Đất Đỏ
16
Ngã tư Lào Táo
17
Vật liệu xây dựng Thanh Hiền
18
Điện tử Hoàn
19
Kênh Đông
20
Biogas Computer
21
Trạm cuối Củ Chi
B
Bố Heo

Đi Bến xe Củ Chi

A
Bố Heo
1
Bố Heo
2
Biogas Computer
3
Kênh Đông
4
Điện tử Hoàn
5
Vật liệu xây dựng Thanh Hiền
6
Cửa hàng Khánh Trung
7
Ngã tư Lào Táo
8
Ngã 3 Đất Đỏ
9
Xưởng Cưa
10
Kinh Đông
11
trường tiểu học An Phước
12
Trạm y tế xã Phước Thạnh
13
Xã Phước Hiệp
14
Trường tiểu học Phước Hiệp
15
Ngã 3 Cây Trôm
16
Cây xăng Phước Hiệp 1
17
Công ty sinh hóa Củ Chi
18
Ngã 3 Nguyễn Thị Rành
19
Bệnh viện Củ Chi
20
Bệnh viện Củ Chi
B
Bến xe Củ Chi

Đi Bố Heo

Số chuyến: 32
Thời gian chuyến: 30 phút
Thời gian hoạt động: 06:00 - 19:00
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
06:00 - 06:30
2
06:30 - 07:00
3
07:00 - 07:30
4
07:25 - 07:55
5
07:45 - 08:15
6
08:05 - 08:35
7
08:30 - 09:00
8
08:55 - 09:25
9
09:20 - 09:50
10
09:45 - 10:15
11
10:10 - 10:40
12
10:35 - 11:05
13
11:00 - 11:30
14
11:25 - 11:55
15
11:50 - 12:20
16
12:15 - 12:45
17
12:40 - 13:10
18
13:05 - 13:35
19
13:30 - 14:00
20
13:55 - 14:25
21
14:20 - 14:50
22
14:45 - 15:15
23
15:10 - 15:40
24
15:35 - 16:05
25
16:00 - 16:30
26
16:25 - 16:55
27
16:50 - 17:20
28
17:15 - 17:45
29
17:40 - 18:10
30
18:05 - 18:35
31
18:30 - 19:00
32
19:00 - 19:30

Đi Bến xe Củ Chi

Số chuyến: 32
Thời gian chuyến: 30 phút
Thời gian hoạt động: 05:00 - 18:10
Biểu đồ giờ cho: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
1
05:00 - 05:30
2
05:30 - 06:00
3
06:00 - 06:30
4
06:25 - 06:55
5
06:45 - 07:15
6
07:05 - 07:35
7
07:30 - 08:00
8
07:55 - 08:25
9
08:20 - 08:50
10
08:45 - 09:15
11
09:10 - 09:40
12
09:35 - 10:05
13
10:00 - 10:30
14
10:25 - 10:55
15
10:50 - 11:20
16
11:15 - 11:45
17
11:40 - 12:10
18
12:05 - 12:35
19
12:30 - 13:00
20
12:55 - 13:25
21
13:20 - 13:50
22
13:45 - 14:15
23
14:10 - 14:40
24
14:35 - 15:05
25
15:00 - 15:30
26
15:25 - 15:55
27
15:50 - 16:20
28
16:15 - 16:45
29
16:40 - 17:10
30
17:10 - 17:40
31
17:40 - 18:10
32
18:10 - 18:40
Trường tiểu học An Phước (814B Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Quán 777 (896 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Kinh Đông (1028 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Xưởng Cưa (1080B Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Ngã 3 Đất Đỏ (Đối diện 37 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Ngã tư Lào Táo (176 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Vật liệu xây dựng Thanh Hiền (Cột điện 210/1A Hương lộ 2)Điện tử Hoàn (Nhà nghỉ Ngọc Huyền - Điện tử Hoàn Hương lộ 2)Kênh Đông (Cột điện TH 120 Hương lộ 2)Biogas Computer (Cột điện VH 3 - 127 Hương lộ 2)Trạm cuối Củ Chi (1010 Hương lộ 2)Bố Heo (ĐẦU BẾN BỐ HEO Hương lộ 2)Bố Heo (Đối diện 1010 Hương lộ 2)Biogas Computer (Đối diện cột điện 210/31A Hương lộ 2)Kênh Đông (Đối diện cột điện TH2/120 Hương lộ 2)Điện tử Hoàn (Đối diện cột điện 210/15A Hương lộ 2)Vật liệu xây dựng Thanh Hiền (Đối diện cột điện 210/1A Hương lộ 2)Cửa hàng Khánh Trung (Đối diện 176 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Ngã tư Lào Táo (57 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Ngã 3 Đất Đỏ (981 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Xưởng Cưa (901 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Kinh Đông (Đối diện 878 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)
trường tiểu học An Phước (825 Tỉnh lộ 7 Củ Chi)Bến xe Củ Chi (926 Quốc lộ 22)Bệnh viện Củ Chi (18 Quốc lộ 22)Bệnh viện Củ Chi (991 Quốc lộ 22)Bệnh viện Củ Chi (907 Quốc lộ 22)Bến xe Củ Chi (Bến xe Củ Chi Quốc lộ 22)Trạm xăng (86 Quốc lộ 22)Nhà máy Sinh hóa Củ Chi (128 Quốc lộ 22)Trạm xăng Phước Hiệp 1 (282 Quốc lộ 22)Trạm y tế Nguyễn Thị Rành (Đối diện trạm y tế Nguyễn Thị Rành Quốc lộ 22)Ngã 3 Ba Sa (508 Quốc lộ 22)Cây xăng Phước Thạnh 2 (580 Quốc lộ 22)UBND xã Phước Thạnh (UBND xã Phước Thạnh Quốc lộ 22)Chợ Phước Thạnh (892 Quốc lộ 22)Trạm y tế xã Phước Thạnh (Trạm y tế xã Phước Thạnh ( Đối diện 830 ) Quốc lộ 22)Xã Phước Hiệp (585 Quốc lộ 22)Trường tiểu học Phước Hiệp (499 Quốc lộ 22)Ngã 3 Cây Trôm (Trạm y tế Nguyễn Thị Rành Quốc lộ 22)Cây xăng Phước Hiệp 1 (281 Quốc lộ 22)Công ty sinh hóa Củ Chi (121 Quốc lộ 22)Ngã 3 Nguyễn Thị Rành (55 Quốc lộ 22)