Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt số 10 Bình Dương, Mỹ Phước- Long Hòa

Lộ trình lượt đi: TT Mỹ Phước ➙  Cầu Quan ➙  Long Nguyên ➙  Long Tân ➙  Cầu Hố Đá ➙  Long Hòa

» Bản đồ và danh sách trạm dừng (nhà chờ)

Lộ trình lượt về: Long Hòa ➙  Cầu Hố Đá ➙  Long Tân ➙  Long Nguyên ➙  Cầu Quan ➙ TT Mỹ Phước

Thời gian hoạt động: 5:50 - 18:20

Khoảng cách: 52.7 (Km)