Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tuyến xe buýt BN02: Bắc Ninh - Phả Lại

1. Thông tin tuyến: 

         - Lộ trình tuyến: Bến xe Bắc Ninh - TL295B - QL18 - Thị trấn Phố Mới - Phả Lại - Sao Đỏ và ngược lại.

         - Cự ly tuyến: 40 Km.

         - Đơn vị khai thác: Công ty Cổ phần xe khách Bắc Ninh.

2. Điểm đầu, điểm cuối: 

         - Điểm đầu: Bến xe Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh.

         - Điểm cuối: Thị trấn Sao Đỏ, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

3. Số chuyến khai thác: 76 chuyến / 1 ngày.

4. Thời gian hoạt động: 

         - Thời gian mở tuyến : 5h30.

         - Thời gian đóng tuyến : 19h20.

  • Vé: vé chặng 6.000đ/8.000đ/10.000đ, toàn tuyến 15.000đ