Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Nam định, Lộ trình các tuyến xe bus miễn phí của siêu thị BigC

* Lộ trình xe chạy tất cả các ngày trong tuần:

Tuyến 1: Xuân Trường <-> Siêu thị Big C Nam Định
- Chợ Bùi Chu: 7:30, 13:15, 16:40
- Siêu thị Big C: 11:00, 15:30, 18:30

Tuyến 2: Thái Bình <-> Siêu thị Big C Nam Định
- Cầu Bo (cũ) : 7:30, 10:00, 13:30, 16:20
- Siêu thị Big C: 9:00, 12:00, 15:15, 18:30

Tuyến 3: Hà Nam <-> Siêu thị Big C Nam Định
- KCN Châu Sơn : 7:15, 10:05, 13:30, 16:20
- Siêu thị Big C: 9:00, 12:00, 15:15, 18:30

Tuyến 4: Hải Hậu <-> Siêu thị Big C Nam Định
- Thị trấn Cồn : 7:30, 14:00
- Siêu thị Big C: 11:30, 18:00

Tuyến 5: Ngô Đồng <-> Siêu thị Big C Nam Định 
- Cầu Diễn : 7:30, 14:00
- Siêu thị Big C: 11:30, 18:00