Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Huế, Tuyến số 13 : BX Đông Ba – Phong Bình

Lộ trình xe buýt: BX Đông Ba  -  Cầu Phú Xuân  -  Hà Nội  -  Bệnh viện TW Huế  -  Đống Đa  -  Hùng Vương  -  Big C  -  Bệnh viện ĐH Y Khoa  -  Cầu Dã Viên  -  BX Phía Bắc  -  Cầu Tứ Phú  -  TL11A  -  Nguyễn Kim Thành  -  Bưu điện Quảng Điền  -  TL4  -  Quảng Lợi  -  Quảng Thái  -  Phong Chương  -  UBND xã Phong Bình. (và ngược lại)

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba
06h15 - 07h55 - 10h15 - 12h35 - 14h45 - 17h05


Giờ Xuất Bến Phong Bình
06h00 - 08h00 - 10h00 - 12h30 - 14h30 - 17h00

------