Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Đồng Nai, Xe buýt 601: Bến xe Biên Hòa - BX Miền Tây

Bến xe Biên Hòa – Đ.Nguyễn Ái Quốc Ngã 4 Tân phong - đường Đồng Khởi xa lộ Hà Nội - Trạm 2 - đường xuyên Á Ngã 4 Bình Phước - Ngã 4 An Sương - Bến xe. Xa Cảng Miền Tây

Bến đi: Bến xe Biên Hòa \ BX Miền Tây \ Mã số tuyến: 601 \ Tỉnh: Hồ Chí Minh - Đồng Nai 

  • Giờ khởi hành: 5:00
  • Giờ kết thúc: 18:30
  • Thời gian giãn cách:
  • Giá vé học sinh: 5000đ/vé
  • Giá vé lên xuống và dưới ¼ tuyến: 10000đ/vé
  • Giá vé 1/2 tuyến: 15000đ/vé
  • Giá vé 3/4 tuyến: 20000đ/vé
  • Giá vé suốt tuyến: 24000đ/vé
  • Chất lượng DV: Ghế ngồi mềm, máy lạnh

Công ty TNHH Vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0838.642.712; 0613.822.074

--