Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Cần Thơ, Tuyến xe buýt Cái Tắc - Cần Thơ

TUYẾN 01: BẾN XE CÁI-TẮC - CẦN-THƠ - BẾN XE Ô-MÔN

  • Cự-ly: 40 km
  • Thời-gian chuyến: 120 phút/chuyến
  • Giãn cách: 15 - 17 phút
  • Thời-gian hoạt-động: 05h30 - 17h00

LỘ TRÌNH XE BUÝT:

Lượt đi:  Bến xe Cái-tắc - Đường số 10 - Cái-răng - Đầu-sấu - 30 tháng Tư - Đại-lộ Hòa-bình - Nguyễn-trãi - Vòng xoay bến xe - Trần-phú - Bến bắc Cần-thơ cũ - (quay đầu) - Trần-phú - Vòng xoay bến xe - Cách-mạng Tháng Tám - cầu Bình-thủy - Lê-hồng-Phong - Quốc-lộ 91 - Bến xe Ô-môn.

Lượt về: Bến xe Ô-môn - Quốc-lộ 91 - Lê-hồng-Phong - Cầu Bình-thủy - Cách-mạng Tháng Tám - Vòng xoay bến xe - Trần-phú - Bến bắc Cần-thơ cũ - (quay đầu) - Trần-phú - Nguyễn-trãi - Đại-lộ Hòa-bình - 30 tháng Tư - Đầu-sấu - Cái-răng - Đường số 10 - Bến xe Cái-tắc.