Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Thế Lữ Huyện Bình Chánh

Các tuyến xe buýt đi qua đường Thế Lữ Huyện Bình Chánh, danh sách trạm dừng, nhà chờ Thế Lữ Huyện Bình Chánh, xe buyt duong the lu
Mã số tuyến:101
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt
Mã số tuyến:22
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân

Các trạm xe buýt trên đường Thế Lữ

E9/139C Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B15/307A (Thành Phát) Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện B14/258A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A3/68A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A4/110 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A4/110 (nhựa Bình Minh) Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A3/68 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Kế Ủy ban nhân dân xã Tân Nhật Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B14/272B Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B14/285A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện B15/307A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện E9/193C Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 9AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đình Phục Đức Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 280T Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B14/290 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Cột điện 21T Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đình Phục Đức (cột điện 18T) Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
9AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh