Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HBC 425] Trường mẫu giáo Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 425        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: Đối diện A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 22
Trạm chờ xe buýt HBC 425, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường mẫu giáo Tân Nhựt, mã số tuyến xe buýt đến Trường mẫu giáo Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:22
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện A3/68A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A3/68 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A1/32 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
A1/7 Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Kế Ủy ban nhân dân xã Tân Nhật Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
B15/307A (Thành Phát) Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện B14/258A Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh